W związku ze zmianami przepisów prawa podatkowego, które zostały wprowadzone ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, w 2022 r. osoby wykonujące zawody medyczne nie mogą dłużej korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Lekarze, lekarze dentyści którzy do 31 grudnia 2021 r. opodatkowani byli w tej formie, do 20 stycznia 2022 r. powinni złożyć we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.
Mogą oni wybrać 19 proc. podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek dochodowy według zasad ogólnych.

Brak złożenia takiego oświadczenia skutkować będzie wydaniem przez naczelnika urzędu skarbowego odmownej decyzji w sprawie karty podatkowej. Po wydaniu takiej decyzji – jedynymi dostępnymi dla lekarzy formami opodatkowania będą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek dochodowy według zasad ogólnych co oznacza, że nie będą oni mogli już wybrać podatku liniowego.

Pismo w sprawie Magdaleny Rzeczkowskiej sekretarza stanu, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Więcej: NRL