• Dentysta, otrzymał unijną dotację, z której zakupił: urządzenia stomatologiczne, oprogramowanie, komputery, kaseton świetlny, wizytówki, usługę oklejanie szyb
  • Czy w takim przypadku istnieje możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych?

Zwolnienie z VAT przy zakupie sprzętu

Z podatku VAT zwolnione są usługi w zakresie opieki medycznej, służące: profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Chodzi o tego typu aktywność wykonywaną przez:

  • zakłady opieki zdrowotnej (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 u.p.t.u.);
  • lekarzy i lekarzy dentystów (art. 43 ust. 1 pkt 19 u.p.t.u).

Konieczna interpretacja podatkowa 

Dentysta, w związku z otrzymaniem dotacji finansowej, zobowiązany został do przedstawienia interpretacji podatkowej, dotyczącej obciążenia VAT zakupionego sprzętu.

Wszystkie towary i usługi, nabyte ze środków z dotacji unijnej, są wykorzystywane do działalności zwolnionej z podatku VAT. Chodzi o: urządzenia stomatologiczne, oprogramowanie, komputery, reklamę, kaseton świetlny, wizytówki, oklejanie szyb.

Dentysta:

  • prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (praktyka lekarska dentystyczna);
  • nie dokonał zgłoszenia jako podatnik VAT;
  • otrzymał unijną dotację;
  • wszystkie towary, nabyte ze środków z dotacji unijnej, były wykorzystywane do działalności korzystającej ze zwolnienia z podatku VAT.

Czy dentyście przysługuje prawo do odliczenia VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, iż generalna zasada mówi, o tym że nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (w przypadku angażowania ich do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi).

Nie jest zatem spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących zakupy dokonane w związku z otrzymaną dotacją unijną. Chodzi o związek nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W tym przypadku wszystkie towary i usługi, nabyte ze środków z dotacji unijnej, były wykorzystywane do działalności korzystającej ze zwolnienia od podatku VAT.

Tym samym nie istnieje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami, rozliczanymi w ramach otrzymanej dotacji unijnej (art. 86 ust. 1 ustawy).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.153.2023.1.MC