Z pytaniem tym właściciel gabinetu dentystycznego zwrócił się do dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Lekarz dentysta prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową z zadeklarowaną maksymalną wysokością stawki (powyżej 96 godz. miesięcznie). Co ważne, dentysta zatrudnia na umowę o pracę asystentkę stomatologiczną oraz pracownika administracyjnego.
Zakres obowiązków asystentki stomatologicznej obejmuje pomoc w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, natomiast druga pracownica zajmuje się obsługą administracyjno - biurową (prowadzenie dokumentacji, rejestracja pacjentów) oraz dba o procedury sanitarne (sterylizacja narzędzi, utrzymanie czystości w gabinecie).

Dentysta chciał wiedzieć, czy będąc na karcie podatkowej, może zatrudniać na umowę o pracę asystentkę stomatologiczną oraz pracownika administracyjnego i nie spowoduje to utraty prawa do opodatkowania takiej działalności kartą podatkową.

Czytaj także:

Ile dentysta w 2015 r. zapłaci na kartę podatkową 

Z księgi przychodów na kartę podatkową?

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu poinformował, że stawka karty podatkowej powyżej 96 liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie wynosi 1660,80 zł, stawka ta dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

Zatrudnienie dwóch osób na umowę o pracę: asystentki stomatologicznej i pracownika administracyjnego - spowoduje utratę warunków opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Dentysta, będąc na karcie podatkowej i zatrudniając na umowę o pracę asystentkę stomatologiczną oraz pracownika administracyjnego - nie może korzystać z opodatkowania przychodów z usług stomatologicznych w formie karty podatkowej.

Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego wymienione są w części VIII poz. 1 tabeli (art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).