Skarżąca zarzuciła dokonanie błędnej oceny oferty w zakresie kryteriów:

- Innowacyjność projektu.

- Dodatkowy, pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.

- Wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na poziomie krajowym.

- Realność osiągnięcia prognozowanych wyników finansowych.

WSA w Lublinie przyznał rację komisji odwoławczej, która uznała, że rozwiązania, jakie zamierzała zaimplementować dentystka, stosuje się już w Polsce, co więcej planowane procesy wykorzystywane są w działalności innych gabinetów stomatologicznych z terenu województwa lubelskiego. Prawdą jest, że przedmiotem inwestycji był zakup urządzeń stomatologicznych: unit stomatologiczny A-DEC500 - stosowany w świecie nie dłużej niż 5 lat oraz urządzenie Vista Scan Mini i Vista Scan Mini Plus używane od 3 lat. Nie ma jednak dowodów na to, że używanie tych urządzeń skutkować będzie wprowadzeniem nowej jakości w leczeniu, a na tym właśnie powinna polegać innowacyjność projektu.

Sąd zgodził się z komisją konkursową, według której zakupione w ramach realizacji projektu nowe urządzenia będą zużywać mniej wody, materiałów i energii elektrycznej, ale jednocześnie realizacja projektu nie zredukuje zanieczyszczenia środowiska, a jedynie ograniczy wywołane przez projekt negatywne względem środowiska skutki.

Niewiele punktów można było przyznać dentystce za "Wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na poziomie krajowym", a oto dlatego, że wprowadzane do oferty przedsiębiorstwa usługi z zakresu: ortodoncja, protetyka, wykonywanie zdjęć rentgenowskich, są świadczone przez dziesiątki podmiotów w skali lokalnej, setki w skali regionu i tysiące w skali kraju.

Również forma, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wnioskodawcy działalności gospodarczej  wykluczyła rozszerzenie skali  działalności, bo właścicielka nie chce  zatrudnić dodatkowych stomatologów.

Entuzjazmu wśród członków komisji nie wzbudziła ocena zgodności projektu z kryterium "Realność osiągnięcia prognozowanych wyników finansowych". Dentystka nie podała żadnych kwot i wartości liczbowych, ograniczając się do przedstawienia wyniku i mechanizmu, jaki został zastosowany do ustalenia prognoz finansowych. To uniemożliwiło weryfikację zasadności i realności przyjętego poziomu spodziewanych przychodów. Skarżąca nie podała danych niezbędnych do dokonania oceny, czy przewidywane wskaźniki zostaną rzeczywiście osiągnięte.

Oceniając poszczególne punkty projektu WSA w Lublinie przyznał zatem rację komisji konkursowej i skargę odrzucił.

Sygn. akt III SA/Lu 365/13