• Belgowie muszą ponosić stosunkowo wysoki koszt współpłacenia za wizyty u dentysty 57 proc.). W Niemczech i Holandii opłaty te są znacznie niższe i sięgają zaledwie 20 – 25 proc. rachunku
  • 40 proc. dentystów w Belgii nie współpracuje z publicznym systemem opieki zdrowotnej. Wskaźnik ten w 2006 r. wynosił 28 proc.
  • Według Światowej Organizacji Zdrowia wydatki belgijskich pacjentów na opiekę dentystyczną wzrosły ponad dwukrotnie w latach 2008 - 2019.

Mało kogo jest stać na komercyjne leczenie stomatologiczne  

Médecins du Monde uważa, że dramatyczna sytuacja w Belgii, jeśli chodzi o opiekę stomatologiczną - wynika z wysokiego poziomu współpłacenia za opiekę dentystyczną. Brak jest przy tym dentystów, którzy akceptują niewielkie dochody wynikające z niskich cen ograniczonych przez krajowy system ubezpieczeń zdrowotnych.

Organizacja Médecins du Monde rozpoczęła kampanię, w ramach której domaga się:

  • bardziej przystępnych cenowo usług dentystycznych;
  • lepszego systemu zwrotu kosztów ubezpieczenia zdrowotnego;
  • większej przejrzystość cen stomatologicznych;
  • wdrożenia polityki zachęcającej dentystów do współpracy z ubezpieczycielami zaangażowanymi w tworzenie publicznego systemu ochrony zdrowia.

Okazuje się, że osoby zmagające się z trudnościami finansowymi w ciągu ostatnich trzech lata odwiedzały w Belgii trzykrotnie rzadziej dentystę niż ci, którzy nie czują ekonomicznej presji.

„Żaden inny rodzaj leczenia nie jest tak często odkładany ze względów finansowych” - można przeczytać w odezwie Médecins du Monde.

Belgowie muszą ponosić stosunkowo wysoki koszt współpłacenia za wizyty u dentysty. Ten poziom to 57 proc. ceny świadczenia. Dla przykładu w Niemczech i Holandii opłaty te są znacznie niższe i sięgają zaledwie 20 – 25 proc. rachunku.

Procedury takie jak korony dentystyczne nie są w ogóle refundowane przez belgijski system ubezpieczenia. Natomiast protezy ruchome refunduje się tylko częściowo. Aparat ortodontyczny może kosztować do 5 tys. euro, z czego tylko ok. 500 euro podlega zwrotowi.

Za mało dentystów zaangażowanych w publiczną ochronę zdrowia  

Niedobór dentystów utrudnia znalezienie lekarza, który wykona zabiegi po oficjalnych stawkach, uzgodnionych z ubezpieczycielami zdrowotnymi. Obecnie 40 proc. dentystów w Belgii nie współpracuje z publicznym systemem opieki zdrowotnej. Wskaźnik ten w 2006 r. wynosił 28 proc. Według Światowej Organizacji Zdrowia wydatki belgijskich pacjentów na opiekę dentystyczną wzrosły ponad dwukrotnie w latach 2008 - 2019.

Michel Devriese, prezes Belgijskiego Towarzystwa Medycyny Stomatologicznej – tak skomentował całą sytuację: Prosimy o reformę systemu od pięciu czy sześciu lat. Bardziej elastyczny układ pozwoliłby uniknąć systemu binarnego. Istnieje ryzyko, że stomatologia stanie się świadczeniami tylko dla bogatych, podczas gdy ci, którzy nie mają środków, będą musieli cierpieć.

W raporcie z 2022 r. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że udział wydatków publicznych na higienę jamy ustnej jest niższy niż w przypadku większości innych usług zdrowotnych w całej Unii Europejskiej.

Prawie połowa dorosłej populacji w UE cierpi na choroby jamy ustnej, nawet jeśli wielu z nich można w dużej mierze zapobiec we wczesnych stadiach.