Jeśli propozycje wejdą w życie, to od 1 marca 2015 r. w każdym działającym gabinecie stomatologicznym, niezależnie od wielkości uzyskiwanych obrotów, będzie musiała być zainstalowana kasa fiskalna. 

Ci, którzy uruchomią gabinet stomatologiczny w 2015 r. kasę będą musieli zainstalować w dwa miesiące po końcu miesiąca, w którym lekarz dentysta zaewidencjonował pierwszego pacjenta.

Tak się zdanie, gdyż opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów, znalazła się na liście usług i towarów, których dostawę podatnik będzie musiał w 2015 r. rejestrować w kasie fiskalnej.

W przypadku właścicieli gabinetów stomatologicznych, którzy korzystają ze zwolnienia z ewidencjonowania ze względu na nieprzekroczenie limitu wysokości osiąganych obrotów, będą mogli kontynuować wykonywanie usług bez rejestrowania przychodu na kasie fiskalnej, ale tylko do 28 lutego 2015 r.

W przypadku tych właścicieli gabinetów stomatologicznych, którzy utracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2015 r., obowiązywać będą dotychczas ustanowione terminy rozpoczęcia ewidencjonowania.

W przypadku wątpliwości w ustaleniu terminu rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej , przyjąć należy najwcześniejszą datę utraty zwolnienia.