PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysta robi remont i rozlicza koszty

Autor: Łukasz Sowa
19-11-2012, 05:47
Dentysta robi remont i rozlicza koszty (foto: sxc.hu)
Dentysta robi remont i rozlicza koszty (foto: sxc.hu)
Jest dentysta, a właściwie to dwóch lekarzy dentystów, którzy prowadzą oddzielne praktyki stomatologiczne ale we wspólnej nieruchomości. Nic więc dziwnego, że prędzej lub później musiało powstać pytanie: jak prowadząc indywidualnie praktykę stomatologiczną w lokalu, którego jest się współwłaścicielem i w którym drugi ze współwłaścicieli także prowadzi indywidualnie taką samą działalność - wydatki na remont można 

zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów swojej działalności?
Jak dentysta powienin rozliczać koszty
Chodzi o wydatki, które na podstawie sporządzonych dowodów wewnętrznych rozliczane są pomiędzy dentystami. Współwłaściciele przyjęli taki sposób postępowania, że na każdy wydatek dotyczący wspólnego lokalu (wynikający z faktury otrzymanej przez jednego z nich) składają się wspólnie w proporcji wynikającej z ich udziałów we współwłasności. Operacje te - jak wspomniano - dokumentowane są za pomocą dowodów wewnętrznych.

Dwójka lekarzy dentystów prowadzi podatkowe księgi przychodów i rozchodów.

Kwoty, otrzymane od współwłaściciela nieruchomości przez dentystę, który dokonał nakładów na cały wspólny lokal (udokumentowanych wystawioną fakturą i dowodem wpłaty) - nie stanowią przysporzenia majątkowego - uznają urzędy skarbowe. W istocie kwoty takie są częściowym, dokonanym zaliczkowo, zwrotem wydatków poniesionych przez dentystę we wspólnym interesie współwłaścicieli. Rozliczając się z wydatków dentyści sankcjonują wspólne prawo do nieruchomości.

Pieniądze te nie stanowią przychodów, ani tym bardziej przychodów z działalności gospodarczej.

Jak dentysta powinien dokumentować rozliczenie kosztów

Ważny jest sposób dokumentowania kosztów uzyskania przychodów wykonywanej działalności gospodarczej. Nie może to następować za pomocą dowodów wewnętrznych sporządzanych wprost na podstawie faktur i dowodów wpłaty wydanych drugiemu współwłaścicielowi (tak czynili to dentyści w opisywanej sprawie).

Podstawą zapisów w księdze powinny być dowody księgowe - dokumenty stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

- wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwa i adres) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

- datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy (z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty),

- przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie (jeżeli przedmiot operacji można określić w jednostkach naturalnych),

- podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych (operacje te powinny być oznaczone numerem lub w inny sposób zidentyfikowane w celu powiązania dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   interpretacje podatkowe   Koszty  

POLECAMY W SERWISACH