- Do dzisiaj (26 marca - przyp. red.) sprawozdawanie zarówno stanu kolejek, jak i pierwszego wolnego terminu przyjęcia jest możliwe jedynie w stosunku do komórki organizacyjnej, a więc w ramach jednolitej listy oczekujących. Brak więc możliwości wyodrębnienia powyższych danych w stosunku do procedur ortodontycznych lub protetycznych - wyjaśnia lek. dent. Andrzej Cisło, przewodniczący KS WIL.

Jest tak chociażby z uwagi na zakres procedur, jaki NFZ określił w słowniku świadczeń. KS WIL chce wiedzieć, kiedy ten słownik będzie uzupełniony.  

Czytaj także:

Kolejki oczekujących - od stycznia sprawozdania dla NFZ po nowemu 

Kolejki oczekujących: dlaczego trzeba je zgłaszać 

Lista pytań jest dłuższa:

1. Czy w stosunku do listy oczekujących na wykonanie procedur opisanych w cz. III załącznika nr 11 (trzy procedury ortodontyczne i cztery protetyczne) obowiązywał będzie od I kwietnia br. wymóg sprawozdania co tydzień osobno pierwszego wolnego terminu?

2. Czy na wykonanie takich procedur jak naprawa lub podścielenie protezy (typowo protetyczne) pacjenci oczekiwać mają na ogólnej liście (przypisanej do komórki organizacyjnej)?

3. Kiedy powinno nastąpić skreślenie pacjenta z listy oczekujących na wykonanie świadczenia ortodontycznego lub protetycznego- w momencie pobrania wycisków, czy w momencie osadzenia protezy/aparatu?

4. Jak precyzyjnie określić termin wykonania świadczenia protetycznego z terminem oczekiwania np. ok. 2 lat?

5. Czy zgłaszając przerwę w wykonywaniu świadczeń obejmującą jeden z pierwszych dni roboczych tygodnia świadczeniodawca zobowiązany jest zgłaszać w tym dniu (objętym przerwą) pierwszy wolny termin, skoro przed planowaną przerwą sprawozdał pierwszy wolny termin przypadający już po przerwie ? (zakładając, że podczas przerwy nic się w tej materii nie zmieniło)

6. Co ma zrobić prowadzący listę oczekujących, jeśli przypadający według kolejności wpisu pierwszy wolny termin nie pasuje pacjentowi? Pytanie zmierza do ustalenia czy zdaniem NFZ uzgodnienie z pacjentem późniejszego, ale wygodniejszego dla pacjenta terminu, w jakimkolwiek stopniu narusza zasady prowadzenia list oczekujących

7. Czy zdaniem NFZ system informatyczny nie będzie wykazywał jakiejkolwiek niezgodności, jeśli dwóch pacjentów zapisanych na liście zamieni się terminami wizyt?

8. Czy zdaniem WOW pacjent, który uprzedził lekarza o niemożności stawienia się na wizycie może być przepisany na termin za kilka dni? (bez zapisywania go od nowa na liście)

Źródło: wildent.org.pl