• Dental Nobile Clinic z s. w Piasecznie przechodzi do struktury Grupy Kapitałowej Enel - Med. Proces przekształceń organizacyjnych ma się zakończyć w 2023 r. 
  • Dental Nobile Clinic prowadzi zabiegi z zakresu: stomatologii zachowawczej, periodontologii, protetyki, endodoncji, pedodoncji, ortodoncji, chirurgii szczękowej i implantologii. 

Dental Nobile Clinic w strukturze Enel - Med   

Dental Nobile Clinic sp. z oo. z siedzibą w Piasecznie stała się częścią Grupy Kapitałowej Enel – Med 1 lipca 2022 r., kiedy to Centrum Medyczne Enel-Med SA nabyło 100 proc. udziałów w spółce zależnej.

DNC prowadzi zabiegi z zakresu: stomatologii zachowawczej, periodontologii, protetyki, endodoncji, pedodoncji, ortodoncji, chirurgii szczękowej i implantologii.

Zaplanowano przeniesienie całego majątku Dental Nobile Clinic na Enel - Med (łączenie przez przejęcie).

Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Enel – Med oraz bez wymiany udziałów przejmowanej spółki na akcje Enel – Med.

Korzyści ze zmian organizacyjnych 

Głównym celem planowanych zmian będzie uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Enel – Med, które powinno:

  • przynieść efektywniejsze zarządzanie aktywami w ramach grupy kapitałowej;
  • uprościć struktury zarządcze;
  • zmniejszyć obowiązki sprawozdawcze i księgowe;
  • ograniczyć przepływy wewnątrzgrupowe;
  • doprowadzić do redukcji kosztów o charakterze administracyjnym;
  • zapewnić efekt synergii operacyjnej i organizacyjnej.