Dent-a-Medical zakłada m.in. wejście w segment fotowoltaiki oraz w obszar przetwarzania i zarządzania odpadami.

Strategia spółki zakłada prowadzenie projektów fotowoltaicznych (bezpośrednio siłami spółki, jak i przez podmioty, w których Dent-a-Medical będzie udziałowcem). Zapowiadane są akwizycje w zakresie fotowoltaiki.

Zarząd spółki planuje NWZ na 25 października 2021 r.

Zamiarem Dent-a-Medical było utrzymywanie działalności stomatologicznej co najmniej do momentu, aż inwestor strategiczny skutecznie obejmie pakiet kontrolny akcji i wdroży własną strategie rozwoju.

Niegdyś działalność spółki koncentrowała się na oferowaniu dostępu do usług stomatologicznych bezpośrednio osobom indywidualnym oraz pośrednio poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych osobom indywidualnym oraz w formie grupowej - zakładom pracy.

Realizacja usług odbywała się poprzez ogólnopolską sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających we współpracy z Dent-a-Medical. Spółka skonstruowała produkty abonamentowe i ubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuowała je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów (np. ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego —pacjenta, obsługiwanego w gabinetach partnerskich Dent-a-MedicaI.