PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Dent-a-Medical walczy o przetrwanie

Autor: miro • Źródło: ms
19-11-2020, 07:48
Dent-a-Medical walczy o przetrwanie Dent-a-Medical pokazuje wyniki (foto: pixabay)
Dent-a-Medical koncentruje się na działaniach mających na celu niedopuszczenie do upadłości likwidacyjnej spółki. Firma reguluje jedynie zobowiązania, które pozwalają na utrzymanie statusu spółki publicznej.

Dent-a-Medical S.A. w III kw. 2020 r. utrzymywała działalność w segmencie stomatologicznym na minimalnym poziomie. Spółka oferuje dostęp do usług stomatologicznych bezpośrednio pacjentom oraz pośrednio poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych osobom indywidualnym oraz w formie grupowej - zakładom pracy.

Oferowanie usług odbywa się poprzez ogólnopolską sieć partnerskich lecznic stomatologicznych, działających we współpracy z Dent-a-Medical.

Z uwagi na ujemny kapitał własny spółka w I kw. 2020 r. złożyła do sądu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a w przypadku nie przychylenia się do tego wniosku - o otwarcie postępowania upadłościowego. Żadne z postępowań nie zostało jeszcze otwarte.

Zgodnie z listem intencyjnym, podpisanym z potencjalnym inwestorem strategicznym, spółka zmierza do zatrzymania tych postępowań.

W III kw. 2020 r. firma Dent-a-Medical wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 8 425 zł, co było wynikiem o 77 proc. niższym niż w III kw. 2019 r. Zmiana przychodów wynikała ze zmiany liczby pacjentów objętych usługami zarządzanymi przez spółkę w segmencie stomatologicznym (całość przychodów ze sprzedaży spółki wciąż pochodziła z tego segmentu).

W III kw. 2020 r. spółka wykazała zysk operacyjny w wysokości 332 817 zł. Zysk ten wynika z rozwiązania rezerwy na potencjalnie zobowiązania wynikające ze sporu ze spółką Medihelp oraz związanej z tym aktualizacji wartości aktywów niefinansowych na łączną kwotę 367 386 zł. Przyczyną rozwiązania rezerwy jest wypełnienie warunków ugody zawartej ze spółką Medihelp, która zakończyła wieloletni spór.

Na zwykłej działalności spółka ponosiła stratę, co jest konsekwencją obniżenia przychodów ze sprzedaży wobec stałych kosztów operacyjnych.

20 sierpnia 2020 r. spółka podpisała list intencyjny z potencjalnym inwestorem strategicznym, w którym strony wyraziły wolę zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na uruchomieniu w spółce nowego segmentu działalności operacyjnej.

Segment ten zostanie uruchomiony w oparciu o strategię przygotowywaną przez inwestora oraz finansowanie, które ten inwestor dostarczy.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Dent-a-Medical  

POLECAMY W SERWISACH