PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Dębica: Oferta dla lekarza dentysty na leczenie w ZK

Autor: nieck • Źródło: en
16-12-2020, 12:10
Dębica: Oferta dla lekarza dentysty na leczenie w ZK Możliwość podpisania kontraktu z ZK w Dębicy (fot. pixabay)
Trwa konkurs ofert dla chętnych na realizowanie opieki stomatologicznej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dębicy.

Udzielający zamówienia zapewni na czas wykonywania świadczeń gabinet stomatologiczny oraz pomieszczenia zabiegowe, dokumentację medyczną osadzonych i leki. Opieką stomatologiczną ma być objętych  nie więcej niż 562 osoby osadzone w Zakładzie Karnym w Dębicy.

Zakres świadczeń:
- świadczenia w zakresie stomatologii zachowawczej, drobnej chirurgii stomatologicznej i protetyki;
- okresowe przeglądy jamy ustnej w ramach badań profilaktycznych;
- wydawanie, na polecenie przełożonych, opinii dotyczących stanu zdrowia skazanych, sposobu leczenia;
- stosowanie szczególnych przepisów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych skazanym;
- prowadzenie dokumentacji medycznej, w tym książeczek zdrowia osadzonych (wpisy w dokumentacji powinny być czytelne);
- prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Ambulatorium z Izbą Chorych w Zakładzie Karnym w Dębicy;
- sporządzanie dokumentacji dla różnych instytucji (sądy, jednostki prokuratury, organy rentowe, ośrodki pomocy społecznej i inne);
- sporządzanie okresowej sprawozdawczości;
- udział w akcjach o charakterze oświatowym na temat higieny jamy ustnej oraz profilaktyki schorzeń uzębienia wśród osadzonych.

Czas pracy:  świadczenia będą realizowane w godz. 7:30 - 15:30 – w jednym dniu w tygodniu po cztery godziny dziennie, z tym, że dentysta musi przyjąć wszystkich osadzonych zgłaszających się w danym dniu.
Umowa w sprawie udzielania świadczeń zawarta będzie na czas określony, tj. do 31 grudnia 2021 r.

Termin składania ofert: 22 grudnia 2020 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi 22 grudnia 2020 r. o godz. 11:30

Termin związania ofertą: 30 dni

Więcej: sw.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
kontrakt   opieka stomatologiczna  

POLECAMY W SERWISACH