• Padają konkretne kwoty proponowanego wzrostu składki na samorząd lekarzy i lekarzy dentystów
  • Kto jest inicjatorem zmniejszenia odpisu na NIL i zwiększenia wysokości składki na samorząd
  • Czy Zjazd da zielone światło do zmian w podziale składek płaconych przez lekarzy i lekarzy dentystów 

Co niesie za sobą mniejszy odpis na NIL

- Do jakiej wysokości musiałaby wzrosnąć składka na izbę lekarską, uchwalona później przez NRL, aby nie doszło do „zmasakrowania” NIL? – dopytywał się Andrzej Cisło.  

- Tak ważną uchwałę należałoby obwieścić delegatom, wraz z tabelkami excela, z ekstrapolacją kosztów - przed zjazdem. Po to, aby w warunkach gorącej atmosfery Zjazdu i malejącej frekwencji na sali obrad - delegaci nie podjęli przypadkowej - być może - uchwały, która doprowadziłaby do „zmasakrowania NIL” stwierdził delegat na XV Zjazd Lekarzy.

Pytanie to Andrzej Cisło skierował do Łukasza Jankowskiego (tuż przed jego wyborem na prezesa NRL), wskazując prezesa ORL w Warszawie jako jednego z inicjatorów zmian.

Mniejszy odpis - wyższa składka to elementy pakietu  

Łukasz Jankowski przypomniał, że dyskusja na temat mniejszego odpisu toczyła się w NRL od dawna i zdecydowano się taką propozycję przedstawić delegatom na XV Zjazd. Dyskusję o zwiększeniu składki prowadzona jest od 2014 r.

- Zgadzam się z argumentami, że trzeba dobrze przygotować m.in. propozycję zwiększenia składki. Jestem za tym, żeby NRL taką dokładną analizę przeprowadziła. Nawet jeśli decyzji w tym względzie nie podejmiemy na Zjeździe to analiza problemu będzie wartością samą w sobie – zaznaczył Łukasz Jankowski.

Jaka skala ewentualnego wzrostu składki

Wybrany nieco później na prezesa NRL Łukasz Jankowski dodał, że przedwcześnie jest mówić o skali wzrostu składki. Ostrożne szacunki mówią o jej zwiększeniu z poziomu 60 do 80 zł.

- Nie chce jednak stawiać się w pozycji osoby która to policzyła. W tracie debat w NRL pojawiały się różne propozycje, natomiast delegaci mówili nawet o 100 zł – wyjaśnił Łukasz Jankowski.

- Nie chciałem żebyście państwo spojrzeli na mnie jako na inicjatora zwiększenia składki. Zgłoszone propozycje należy traktować jako pakiet: zmniejszony odpis na NIL, zwiększona składka – dodał.

- Najważniejsze jest to, żeby pokazać koleżankom i kolegom, że za te pieniądze otrzymają coś konkretnego i wartościowego. Traktujmy to jako pakiet, a nie tylko jako hasło „Jankowski chce zwiększyć składkę” – zakończył odpowiadający na pytanie Andrzeja Cisły.