PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Czy właściciel gabinetu stomatologicznego zaliczy w koszty studia pracownika?

Autor: miro • Źródło: ms
03-02-2021, 08:15
Czy właściciel gabinetu stomatologicznego zaliczy w koszty studia pracownika? Koszt uzyskania przychodu w gabinecie stomatologicznym (fot. pixabay)
Czy właściciel gabinetu stomatologicznego może wliczyć w koszt uzyskania przychodu naukę zawodu przez pracownika, który w wyniku zakończenia procesu kształcenia uzyskałby pwz i pracował jako lekarz dentysta u pracodawcy?

Pracodawca chciał podpisać z pracownicą umowę o sfinansowanie studiów na kierunku lekarskim, przy czym stosowne zapisy tego faktu zostałyby uwzględnione w umowie o pracę. Zapisy takie miałyby przewidywać, że pracownica będzie zobowiązana do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy przez okres studiów i kolejnych kilku lat po studiach.

Pracodawca zapewniał, że zabezpieczy zwrot poniesionych wydatków na studia poprzez zapis w umowie, iż w przypadku rozwiązania stosunku pracy, w okresie odbywania studiów oraz w czasie, w którym pracownica zobowiązała się do pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą - będzie ona  zobowiązana do zwrotu poniesionych wydatków na studia. Kwota ta miałaby być zależna od okresu jaki pozostał do końca terminu zobowiązania umownego pracy na rzecz pracodawcy.

Sytuacja taka okazałą się o tyle niezwykła, że pracownicą ową jest córka pracodawcy, który chciałby edukację pociechy umieścić w koszcie uzyskania przychodów prowadzonego gabinetu stomatologicznego.

Właściciel gabinetu stomatologicznego dowodził, że zarówno cel bieżący (zagwarantowane umową korzystanie przez pracodawcę ze zdobywanej wiedzy i kompetencji pracownicy w bieżącej działalności gospodarczej), jak i cel bardziej odległy (przejęcie działalności podatnika przez pracownicę i kontytuowanie jej w oparciu o składniki przedsiębiorstwa "zbudowanego" przez podatnika), są celami wymienionymi w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, których realizacja pozwala na zaliczenie poniesionych wydatków na studia pracownicy do kosztów uzyskania przychodu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że nie jest możliwe zakwalifikowanie wydatków związanych z opłaceniem studiów zatrudnionego przez świadczeniodawcę studenta jako wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, ponieważ nie jest spełniony warunek celowości ponoszenia kosztów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika.

Zakres wiedzy posiadany przez zatrudnionego studenta nie pozwala uznać go za wykwalifikowanego pracownika. Nauka podjęta przez studenta, zatrudnionego przez gabinet stomatologiczny, dopiero umożliwi zdobycie kwalifikacji potwierdzonych uzyskaniem tytułu lekarza. W konsekwencji pokrycie wydatków za studia pracownika nie można uznać za koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika.

Wydatki związane z procesem uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu przez zatrudnionego studenta ponoszone będą przez podatnika przed uzyskaniem przez niego tytułu lekarza. Wydatki będą miały na celu zdobycie wiedzy oraz umiejętności, a także należytego przygotowania do zawodu zatrudnionego studenta, nie zaś osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona przez podatnika. Wydatki te mają charakter wydatków osobistych, związanych z uzyskaniem wykształcenia przez zatrudnionego studenta i w konsekwencji nie można ich uznać za związane z działalnością gospodarczą.

sygn. 0114-KDIP3-1.4011.721.2020.1.AK2

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH