PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Czy NFZ zwiększy finansowanie świadczeń stomatologicznych o 30 proc.?

Autor: miro • Źródło: ms
02-03-2022, 08:34
Czy NFZ zwiększy finansowanie świadczeń stomatologicznych o 30 proc.? Co z wyceną świadczeń stomatologicznych? Fot. AdobeStock
Odpowiedzi, jakie udzielił sekretarz stanu w MZ Waldemar Kraska na pytania posła Waldemara Sługockiego o zwiększenie finansowania przez NFZ kontraktów stomatologicznych - z pewnością nie usatysfakcjonują lekarzy dentystów związanych umowami z publicznym płatnikiem.
  • Z oceny Ministerstwa Zdrowia:
  • Cena płacona za świadczenia stomatologiczne jest jaka jest, bo stanowi wynik negocjacji płatnik – świadczeniodawca.
  • Świadczeniodawcy rezygnują z realizacji umów, bo odchodzą na emeryturę, zmęczeni są trwającą epidemią i związanymi z nią zagrożeniami.
  • Właścicielom gabinetów stomatologicznych doskwiera konieczność dostosowania się do nowych rygorów sanitarno – epidemicznych.

Poseł Waldemar Sługocki chciał m.in. wiedzieć jakie jest stanowisko ministra zdrowia w sprawie postulatu podniesienia wyceny świadczeń stomatologicznych o co najmniej 30 proc.?

Decydują negocjacje stron umowy

Ostateczna decyzja o cenie jednostki rozliczeniowej leży w kompetencji stron umowy, czyli oferenta oraz OW NFZ. Z tego względu ostateczna wycena świadczeń różni się w poszczególnych oddziałach wojewódzkich w zależności od istnienia konkurencji na danym rynku usług zdrowotnych.

Jest to normalne zjawisko w konkursowym trybie zawierania umów o udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej.

AOTMiT wyceniła chirurgię stomatologiczną i periodontologię

Na zlecenie ministra zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w opracowaniu z 30 listopada 2021 r. pt. Chirurgia stomatologiczna i periodontologia – wycena pakietów świadczeń, przygotowała pakiety świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii, zawierające procedury niezbędne do udzielania świadczenia oraz zasoby niezbędne do ich realizacji, takie jak: czas trwania procedury, zaangażowanie personelu medycznego, zajęcie infrastruktury, niezbędne zestawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Pakiety świadczeń były konsultowane z konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, konsultantem krajowym w dziedzinie periodontologii, przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej oraz niezrzeszonymi ekspertami klinicznymi.

Wyniki prac Agencji zostały przekazane prezesowi NFZ w celu ich zaimplementowania w warunkach zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Koszty usuwania amalgamatu

Ze względu na obowiązek wyposażenia gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie, na zlecenie ministra zdrowia - AOTMiT wycenił koszt planowanego do wprowadzenia świadczenia "usunięcie wypełnienia amalgamatowego", jak również koszty zastąpienia amalgamatu stomatologicznego innymi materiałami do wypełnień w leczeniu stomatologicznym. 

25 proc. wzrost finansowania stomatologii w ciągu 4 lat

Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza zwiększyć nakłady finansowe na stomatologię - pyta poseł?

W ostatnich latach istotnie zwiększyła się wysokość środków przeznaczanych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej NFZ w rodzaju leczenie stomatologiczne, gdzie zgodnie z planem finansowym NFZ na 2022 r. w porównaniu do wykonania 2018 r., nakłady wzrosły o 25 proc.(prawie 454 mln zł).

3 proc. większe nakłady z uwagi na pandemię

Świadczeniodawcom zapewnione zostały dodatkowe środki pieniężne na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej związanych z przeciwdziałaniem COVID w formie ryczałtu 3 proc. wartości świadczeń.

Umożliwiają one realizowanie usług w sytuacji wzrostu kosztów działalności leczniczej związanego przede wszystkim z koniecznością udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Wypowiadają kontrakty, bo: emerytury i pandemia?

Jakie kroki planuje podjąć Ministerstwo Zdrowia w sytuacji masowego wypowiadania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia przez ośrodki stomatologiczne? - dopytuje poseł.

Zgodnie z wyjaśnieniami NFZ, świadczeniodawcy, którzy zrezygnowali z realizacji umów w 2020 r. i 2021 r. (nie przedłużyli wygasających umów, odeszli na emeryturę, zawiesili wykonywanie praktyki lekarsko-dentystycznej) w większości motywowali swoje decyzje trwającą epidemią, związanymi z nią zagrożeniami oraz koniecznością dostosowania wykonywania praktyki lekarsko-dentystycznej do nowych rygorów sanitarno - epidemiologicznych.

Liczba miejsc, w których zlokalizowane są gabinety stomatologiczne realizujące umowy z NFZ
2015 r. - 10 851
2016 r. - 10 855
2017 r. - 11 445
2018 r. - 10 352
2019 r. - 10 291
2020 r. - 9 794
2021 r. - 9 263

Zgodnie ze stanem na koniec stycznia 2022 r. umowy o udzielanie świadczeń stomatologicznych realizowane są przez 6 278 świadczeniodawców, w 9 263 miejscach udzielania świadczeń.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH