• Zgodnie z projektem zarządzenia NFZ wyceny świadczeń specjalistów chirurgów i periodontologów notują mniejsze wzrosty wobec dzisiejszych stawek. Wyjściem z tej sytuacji byłaby rezygnacja - w przypadku kontraktów specjalistycznych - ze stosowania korekt 0,8 o 0,7 - w przypadku pakietów łączonych.
  • Andrzej Cisło, aby zapewnić dostępność i jednocześnie większy przychód placówek - proponuje podniesienie cen punktu lub podniesienie pensum etatu przeliczeniowego

Projekt zarządzenia NFZ, określający kontraktowanie stomatologiczne 

Po raz pierwszy Andrzej Cisło odniósł się do projektu NFZ we wpisie z 25 października. O poruszanych wówczas zagadnieniach przez prowadzącego portal stomatolodzy. org pl informowaliśmy szczegółowo  w materiale Zmiany w wycenie świadczeń stomatologicznych. Są zastrzeżenia do projektu.

Teraz prezentujemy drugą część analizy, w której Andrzej Cisło zwraca uwagę na zagadnienia mogące w sposób szczególny skomplikować realizowanie kontraktów stomatologicznych w oparciu o wytyczne przedstawione przez NFZ.

Całość materiału na stomatolodzy. org pl  

Wycena świadczeń w chirurgii stomatologicznej i periodontologii  

Analizując nowe poziomy wycen zauważyć można , że wyceny świadczeń specjalistów chirurgów i periodontologów notują mniejsze wzrosty wobec dzisiejszych stawek , a sytuację tę może pogłębić konieczne często łączenie procedur (co skutkuje zastosowaniem przelicznika 0,8 lub 0,7). Powodem tego są dane, jakie zebrała Agencja podczas badania.

Na wycenie świadczeń specjalistycznych zaważyły dane o wynagrodzeniu godzinowym specjalistów chirurgów. Wyjściem byłaby rezygnacja - w przypadku kontraktów specjalistycznych - ze stosowania korekt 0,8 o 0,7 w przypadku pakietów łączonych.

Projekt, pomimo, że wymienia w par.17 ust.6 świadczenia udzielane w znieczuleniu ogólnym, jako podlegające pakietom, nie do końca jest konsekwentny, gdyż w opisie procedur ST01 (znieczulenia), jako obowiązkowe wskazuje znieczulenia: powierzchniowe, nasiękowe i przewodowe. Nie wymienia znieczulenia ogólnego, ale to wystarczy uzupełnić jednym objaśnieniem.

Kwoty rezerwowane na pakiety

Na szczególną uwagę zasługuje projektowany przepis par.17 ust.6 tekstu zarządzenia, który przewiduje, że na sfinansowanie świadczeń zawartych w pakietach określa się w umowie odrębne kwoty.

Jak można się tylko domyślać, Fundusz chce tym samym „uprawdopodobnić” , że reforma „pakietowa” będzie dla niego skończonym, przewidywalnym kosztem. Nie dowiemy się rzeczywistych intencji zamieszczenia tego przepisu, gdyż w uzasadnieniu nic o tym nie wspomniano.

To kolejna propozycja utrudniająca właściwe „zarządzanie” kontraktem.

Takie rozwiązanie zastosowane wobec świadczeń, które na ogół trzeba szybko udzielić, może spowodować, że zabraknie na ich udzielenie limitu.

Ratowanie efektywności kontraktów

Jak zabezpieczyć dostępność i jednocześnie większy przychód placówek? - zastanawia się Andrzej Cisło.

Przy wzrastającym budżecie pojawiają się dwa rozwiązania:

  • podniesienie cen punktu;
  • podniesienie pensum etatu przeliczeniowego.

Pierwsze rozwiązanie może okazać się nieodzowne, jeśli nie zostaną podniesione wyceny części zachowawczej, lub zrealizowany będzie zapowiadany w par.13 pkt 8) brak możliwości rozliczenia jednocześnie badań i świadczeń jednostkowych.

Uleastycznienie pensum

Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie przyjmą OW NFZ, granica pensum wyznaczona jest w zarządzeniu, więc dobrze byłoby ja „uelastycznić” w górę.

Dobrze byłoby też , aby każdy OW NFZ dysponował taką kwotą na stomatologię, jaka należy mu się z tytułu udziału populacji województwa w ogólnej populacji kraju.

Jak widać na niżej zamieszczonym slajdzie - jest z tym różnie.

Niektóre OW NFZ mają - jak się okazuje – budżet na stomatologię daleko odbiegający od owego spodziewanego udziału.

Dyrektorzy OW NFZ mają pewna swobodę w realizacji planu i swoje sposoby na jego modyfikowanie, ale trudno jest odmienić los kontraktów, jeśli zaplanowało się np. 20 proc. mniej pieniędzy, niżby to wynikało ze wskaźników populacyjnych