• Maksymalna obniżka podatków dla płacących PIT w I progu podatkowym to od 1 lipca 2002 r. 4,5 tys. zł w skali roku
 • Wśród lekarzy dentystów jest niewielki odsetek osób, które skorzystają na wyższych uposażeniach, mało jest bowiem stomatologów zatrudnionych na etacie, a w dodatku zarabiających mniej od ustawowego minimum
 • Wprowadzenie w życie ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia oznaczać będzie dla pracodawców kolejne zmniejszenie zyskowności prowadzonych przez nich podmiotów leczniczych   

Ulgi podatkowe maksymalnie do 4,5 tys. zł w skali roku 

Dla lekarzy dentystów, tych którzy prowadzą jednoosobowe firmy, a nie są pracownikami, zdecydowanie korzystniejsza będzie regulacja podatkowa niż płacowa.

Znajdujący się w pierwszym progu podatkowym PIT (dochody do 120 tys. zł w skali roku) od 1 lipca 2022 r. zapłacą 12 proc. podatku, zamiast obecnych 17 proc. W związku z tym, że kwota wolna od opodatkowania pozostanie na poziomie 30 tys. zł podatek liczony będzie od 90 tys. zł. Łatwo obliczyć, że maksymalna różnica in plus wyniesie 4,5 tys. zł w skali roku.

Warto jednak pamiętać, że profit ten może być znacznie obniżony, bo likwidacja części ulg podatkowych oznaczać będzie dla tej grupy płatników mniejsze zyski z wprowadzanych zmian.

Zmiany minimalnego wynagrodzenia nie dla wszystkich korzystne 

Dla osób, które prowadzą podmiot leczniczy, zatrudniając w nim pracowników, a tych wśród lekarzy dentystów jest znaczący odsetek – głosowane dzisiaj w Sejmie zmiany o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, mogą obniżyć zyskowność świadczonych usług stomatologicznych.

W obecnych realiach rynkowych bywa często, że higienistki stomatologiczne, pomoc dentystyczna, pracownicy recepcji zarabiają mniej niż wskazane w projekcie ustawy kwoty. W takich przypadkach wejście w życie zmian w regulacjach płacowych oznaczać będzie wymóg podwyższenia świadczeń.

Zwiększy się zatem parcie na to, aby proponować pracownikom zmianę formy rozliczania się - z umów o pracę na umowy świadczenia usług przez firmę.

Dodatkowa pozycja w rosnących lawinowo kosztach 

Interesy właścicieli prywatnych podmiotów leczniczych przedstawiają Pracodawcy RP.

Organizacja ta wskazuje, iż prowadzący podmioty lecznicze i nie korzystający ze środków budżetu państwa lub NFZ, stają przed kolejnymi wyzwaniami finansowymi (oprócz rosnących kosztów stałych, np. wzrostem cen energii, materiałów, usług).

Wprowadzanie zmian płacowych w toku roku budżetowego naraża prywatne podmioty lecznicze na ryzyko finansowe, na które nie mogły się przygotować z wyprzedzeniem – przedmiotem konsultacji publicznych był wyłącznie mechanizm przyznawania podwyżek, a nie ich szczegółowy wymiar.

W opinii Pracodawców RP prywatne podmioty lecznicze, które nie są finansowane w ramach NFZ, powinny były być wyłączone z tej regulacji. Natomiast w przypadku podmiotów realizujących kontrakty z NFZ – konieczne jest wskazanie źródła i zasad finansowania pokrycia podwyżek wynagrodzeń, a także zwiększenie wyceny świadczeń opieki zdrowotnej.

Jakie wzrosty minimalnego wynagrodzenia

Tabela płac minimalnych w wersji przyjętej przez sejmową Komisję Zdrowia (bez 0,25 proc. korekty Senatu)

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto (współczynnik 1,45);
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony  wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto (współczynnik 1,29);
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji  wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto (współczynnik 1,19);
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto (współczynnik 0,95);
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto (współczynnik 1,02);
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto (współczynnik 0,94);
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto (współczynnik 0,86);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto (współczynnik 1,0);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto (współczynnik 0,78);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto (współczynnik 0,65).