• Stomatolog i właścicielka gabinetu stomatologicznego chciała wiedzieć czy wydatki na catering pudełkowy dla pracowników (współpracowników) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
 • W opinii dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydatki na zakup usług cateringowych (ale tylko dotyczące pracowników i współpracowników) spełniają przesłanki zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów
 • Dyrektor KIS uznał, że wydatki związane z zakupem usług cateringowych dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą (lekarza dentysty) mają charakter wydatków osobistych i nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu

Koszt uzyskania przychodu w przypadku wydatków na catering 

Wniosek o interpretację podatkową dotyczył zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów cateringu pudełkowego (gotowych dań i napojów) z przeznaczeniem dla pracowników będących na umowie zleceniu (asysta) oraz dla samozatrudnionego (pracującej właścicielki firmy).

Zadająca to pytanie prowadzi działalność gospodarczą - gabinet stomatologiczny:

 • forma opodatkowania: skala podatkowa;
 • rachunkowość: podatkowa księga przychodów i rozchodów;
 • aktywność zawodowa: wykonywanie czynności związanych ze świadczeniem usług stomatologicznych;
 • świadczeniodawca, realizujący usługi stomatologiczne, nie jest płatnikiem VAT.

W związku z faktem, że w gabinecie stomatologicznym zabiegi niejednokrotnie przeciągają się do kilku godzin dziennie i jest ich kilka po kolei – właścicielka gabinetu i zarazem stomatolog zamierzała zamawiać posiłki w firmie cateringowej dla siebie i współpracowników.

Posiłki te miałyby:

 • podwyższyć efektywność wykonywanych zabiegów,
 • zwiększyć wydajność pracy,
 • skrócić czas wykonywanych prac zleconych,
 • podnieść jakość pracy zespołowej,
 • zwiększyć koncentrację zespołu medycznego na zadaniach.

Powstało pytanie czy koszt zakupu usług cateringowych (napoje i gotowe dania) dla właściciela gabinetu stomatologicznego i jego pracowników (współpracowników) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Catering zwiększa przychody

W opinii dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydatki na zakup usług cateringowych (ale tylko dotyczące pracowników i współpracowników) spełniają przesłanki zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Prawo do uznania wydatku za koszt podatkowy przysługuje wówczas, gdy pozostaje on w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i ma wpływ na uzyskiwanie przychodów lub zapewnienie ich źródła.

Wydający opinię zaznaczył, że wydatki te nie mogą znajdować się w zamkniętym katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (zawartym w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Co bezsprzecznie stanowi koszt uzyskania przychodów

Do kosztów uzyskania przychodów - co do zasady - zalicza się tzw. koszty pracownicze.

Są to przede wszystkim:

 • wynagrodzenia,
 • nagrody,
 • premie,
 • diety,
 • inne należności za czas podróży służbowych,
 • wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • wydatki ponoszone na zakup dodatkowych, pozapłacowych świadczeń na rzecz pracowników (artykułów spożywczych udostępnianych do konsumpcji pracownikom w miejscu pracy).

Pracodawca może je zakwalifikować do firmowych kosztów, jeśli ponosi tego typu nakłady w celu zwiększenia motywacji pracowników do efektywnej pracy, zapewnienia im odpowiednich warunków pracy, zdrowia, samopoczucia.

Wydatki na reprezentację nie są składnikiem kosztów 

Uwaga jednak, wśród wydatków nieuważanych za koszty uzyskania przychodów wymienione zostały m.in. koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych). 

Za "reprezentację" należy rozumieć działanie zmierzające do wywołania jak najlepszego wrażenia przez okazałość, wytworność, wystawność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem i pozycją społeczną, których celem jest kształtowanie pozytywnego obrazu firmy.

Wydatki na catering w koszty nie dotyczą prowadzących firmę

Dyrektor KIS uznał, że wydatki związane z zakupem usług cateringowych dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą (lekarza dentysty) mają charakter wydatków osobistych.

Zatem wydatki te  nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie są wydatkami ponoszonymi w celu powstania lub zwiększenia przychodów oraz zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów.