PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

COVID: dodatek za pracę, kiedy i w jakiej wysokości

Autor: miro • Źródło: ms
22-02-2021, 09:18
COVID: dodatek za pracę, kiedy i w jakiej wysokości Dodatek covidowy dla medyków (fot. piabay)
Osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, fizjoterapeuci, czy ratownicy medyczni mogą uzyskać od podmiotu leczniczego dodatkowe pieniądze, jeżeli udzielają świadczeń w podmiotach zobowiązanych do realizacji opieki zdrowotnej w związku z walką z COVID-19.

Przepisy w tym względzie wynikają z polecenia ministra zdrowia z 1 listopada 2020 r. - prezes NFZ ma obowiązek przekazywania podmiotom leczniczym dodatkowych środków finansowych w tym celu.

Uprawnienie do dodatkowego świadczenia pieniężnego obejmuje osoby wykonujące zawód medyczny, gdy:
-  uczestniczą one w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 - w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego;  
- udzielają one świadczeń zdrowotnych - w ramach izby przyjęć, SOR lub zespołów ratownictwa medycznego;
- wykonują one czynności diagnostyki laboratoryjnej - w laboratoriach szpitalnych I, II i III poziomu zabezpieczenia (z którymi NFZ zawarł umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-2 i zostały wpisane na listę Ministerstwa Zdrowia).   

Konieczny bezpośredni kontakt z pacjentem

Polecenie ministra zdrowia nie wyjaśnia, jak należy rozumieć zwrot dotyczący udzielania świadczeń „w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2”.  Pewnego rodzaju podpowiedź została zawarta w piśmie ministra zdrowia do prezesa NRL z 2 lutego 2021 r. 

W piśmie tym wskazano, że „bezpośredni kontakt” z pacjentem z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, powinien być faktyczny, a nie tylko potencjalny, nie powinien mieć charakteru incydentalnego oraz powinien wynikać z faktycznie wykonywanych zadań lub udzielanych świadczeń zdrowotnych na rzecz takich pacjentów.

Trzeba przyjąć, że „bezpośredni kontakt” z pacjentem covidowym mają osoby wykonujące regularnie czynności medyczne w ramach codziennych obowiązków, gdy np. udzielają konsultacji, czy przeprowadzają badanie osób zakażonych lub podejrzanych o zakażenie w izbach przyjęć, czy na SOR.

Potwierdzeniem tego rozwiązania jest pismo Ministerstwa Zdrowia z 18 grudnia 2020 r. skierowane do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, gdzie wyraźnie wskazano, że polecenie nie wprowadza ograniczenia kręgu osób uprawnionych do świadczenia dodatkowego tylko do personelu zatrudnionego na oddziale szpitali II lub III poziomu zabezpieczenia. 

W zakresie dotyczącym pozostałych grup uprawnionych jest mowa jedynie o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach izby przyjęć,  SOR lub zespołów ratownictwa medycznego (ewentualnie wykonywaniu czynności diagnostyki laboratoryjnej w tych podmiotach). Polecenie nie nakazuje, aby te dwie grupy osób uprawnionych musiały mieć styczność – „bezpośredni kontakt” z pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie na COVID-19.

Wysokość dodatku covidowego

POLECAMY W SERWISACH