• W USA liczba dentystów wzrośnie z 60,8 do 67 na 100 tys. mieszkańców.
  • Co roku ubywa praktyk indywidualnych.
  • Średnia wieku lekarza dentysty spada.  

Exodus jednoosobowych praktyk stomatologicznych 

Według najnowszych danych Instytutu Polityki Zdrowotnej ADA (Health Policy Institute), spada średni wiek lekarzy dentystów funkcjonujących na rynku. Jednocześnie więcej w zawodzie pojawia się kobiet niż mężczyzn.

Z dokumentu „The Changing Dentist Workforce” wynika, że gwałtownie ubywa jednoosobowych praktyk stomatologicznych. Coraz mniej dentystów posiada własne gabinety.

Odsetek dentystów praktykujących indywidualnie spadł do 46,2 proc. w 2020 r. w porównaniu z 66,5 proc. w 2001 r. Chociaż trend ten występuje w każdym przedziale wiekowym, jest szczególnie silny wśród młodszych dentystów.

- Ta zmieniająca się grupa demograficzna lekarzy, wraz z innymi czynnikami, takimi jak pandemia COVID-19, tylko przyspiesza zmianę zasad funkcjonowania praktyk stomatologicznych. Udział aktywności indywidualnych nadal spada, podczas gdy grupy i organizacje funkcjonujące w branży stomatologicznej systematycznie rosną w siłę – ocenia sytuację dr Marko Vujicic, wiceprezes HPI.

Coraz więcej lekarzy dentystów

Liczba dentystów na mieszkańca pozostaje na stałym poziomie 60,8 dentystów na 100 tys. w 2021 r. Jednak przewiduje się, że od 2025 do 2040 r. wskaźnik ten wzrośnie do 67 dentystów na 100 tys. mieszkańców.

Średni wiek dentystów w 2021 r. wynosił 49 lat, co oznacza spadek z 49,3 w 2020 r. i 50 lat w 2014 r.

Przewiduje się, że w 2040 r. będzie mniej więcej tyle samo lekarzy dentystów kobiet co mężczyzn, ponieważ coraz więcej kobiet studiuje stomatologię. W 2005 r. kobiety stanowiły 20 proc. czynnych zawodowo stomatologów (34,5 proc. w 2020 r.).