• Wiele z 12 tys. gabinetów dentystycznych w Wielkiej Brytanii funkcjonuje w formule łączącej usługi prywatne z pracą dla NHS.
  • Szybko maleje liczba dentystów gotowych do świadczenia usług w ramach publicznej służby zdrowia.
  • Ponad 50 proc. pacjentów ma problemy z umówieniem się na wizytę kontrolną.

Pod wpływem zmieniających się warunków pracy wielu brytyjskich dentystów zrezygnowało z kontraktów z NHS (brytyjski odpowiednik NFZ) i zaczyna wyłącznie prywatnie pracować, wielu odeszło na wcześniejszą emeryturę, a w niektórych przypadkach nawet zmieniło zawód.

Obniżenie dochodów

Z finansowego punktu widzenia  praca w ramach systemu podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego  jest zdecydowanie mniej opłacalna niż jeszcze pięć lat temu.

Opublikowany w 2021 r. raport British Dental Association  wykazał, że dentyści realizujący świadczenia z publicznych pieniędzy odnotowali 40 proc. spadek rzeczywistych dochodów. Wielu stomatologów zadaje sobie pytanie czy istnieje szansa na poprawę sytuacji w najbliższym czasie. I czy są gotowi, by pracować mimo topniejących dochodów.

Przy tym pandemia COVID-19 bezdyskusyjnie zmieniła warunki pracy na gorsze.

Higienistki odchodzą z zawodu

 Dochody zmniejszają się m.in. z powodu rosnących kosztów eksploatacji gabinetu dentystycznego. Niebagatelną rolę odgrywa konieczność płacenia współpracownikom większego wynagrodzenia (na rynku pracy w Wielkiej Brytanii są poważne braki personelu stomatologicznego). Zatem rekrutacja i utrzymanie personelu to jedne z największych problemów szczególnie praktyk z kontraktami z tamtejszym funduszem zdrowia.

W najbliższej przyszłości dentyści i personel gabinetu będą pracować w niezbyt wygodnych warunkach, a relacja z pacjentami będzie utrudniona.

Wobec rosnącej konkurencji, by zatrzymać personel właściciele praktyk będą musieli rozważyć podwyżki wynagrodzeń i inwestowanie w rozwój kariery pracowników. Co szczególnie odnosi się do higienistek stomatologicznych, którym łatwo przychodzi znalezienie pracy poza stomatologią na lepszych warunkach finansowych.

Coraz bardziej roszczeniowi pacjenci

Wielu lekarzy dentystów zgłasza obecnie stale malejącą satysfakcję z pracy. Do spadku poziomu zadowolenia przyczynia się również fakt, że dentystom coraz częściej zdarza się odpowiadać w sądzie i bronić się przed zarzutem zaniedbania, niestaranności czy wręcz popełnienia błędu. Obecnie skargi ze strony pacjentów są o wiele bardziej prawdopodobne niż 10, 20 czy 30 lat temu.