• Podatniczka prowadzi gabinet stomatologicznych, w którym leczy pacjentów (szeroki zakres usług)
  • Właścicielka praktyki dentystycznej chce wiedzieć, co z VAT w przypadku sprzedaży przez nią szczoteczek do zębów i płukanek leczniczych pacjentom korzystającym z usług lecznicy?
  • W ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sprzedaż szczoteczek do zębów i płukanek do jamy ustnej korzysta ze zwolnienia z VAT w przypadku wykorzystywania wymienionych produktów do poprawy stanu zdrowia pacjentów po zabiegu stomatologicznym   

Leczenie pacjentów a zwolnienie z VAT

Podatniczka jest lekarzem dentystą, zarejestrowanym jako podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi medyczne w zakresie:

  • periodontologii,
  • chirurgii stomatologicznej,
  • protetyki stomatologicznej,
  • stomatologii dziecięcej,
  • stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Wymienione zabiegi wykonywane są pacjentom - osobom fizycznym. Nie wykonuje się tych usług dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Czynności medyczne  mają na celu poprawę i przywracanie zdrowia w jamie ustnej pacjentów oraz profilaktykę w tym zakresie. Wykonywane zabiegi mają na celu leczenie stanów chorobowych w obrębie jamy ustnej, a co za tym idzie, ratowanie i poprawę zdrowia.

Usługi wykonywane są przez lekarzy dentystów, w ramach wykonywania zawodu lekarz dentysty. Podstawą współpracy z lekarzami są umowy o świadczenie usług medycznych, za wykonywane czynności lekarze współpracujący wystawiają faktury w ramach własnych działalności gospodarczych.

Sprzedaż szczoteczek do zębów a zwolnienie z VAT

Pacjentom w ramach opieki pozabiegowej, w sytuacji kiedy dalsze leczenie tego wymaga, sprzedawane są odpowiednie wyroby medyczne w postaci płukanek leczniczych oraz specjalistycznych szczoteczek do czyszczenia i pielęgnacji jamy ustnej, w celu uniknięcia uszkodzeń i infekcji oraz przyspieszenia gojenia ran. Produkty te są niezbędne do uzyskania zamierzonego efektu leczenia, są ściśle związane z wykonanym zabiegiem.

Czy wobec takiego stanu rzeczy prawidłowe jest korzystanie przez podatniczkę ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Przedmiotem wątpliwości było ustalenie, czy świadczone usługi dentystyczne, a także dostawa towarów w postaci wyrobów medycznych, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

W ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przepis art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy definiujący zwolnienie od podatku od towarów i usług ma charakter podmiotowo-przedmiotowy, co oznacza, że zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów, wykonujących te usługi.

W przedstawionym przypadku spełnione są przesłanki niezbędne do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy (przesłanka podmiotowa - odnosząca się do usługodawcy oraz przesłanka przedmiotowa - dotycząca rodzaju świadczonych usług).

Jednocześnie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzystają dostawy wyrobów medycznych w postaci płukanek leczniczych oraz specjalistycznych szczoteczek do czyszczenia i pielęgnacji jamy ustnej sprzedawanych pacjentom w ramach opieki pozabiegowej, jako dostawy towarów ściśle związane z usługami dentystycznymi korzystającymi ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Przy czym, produkty te są niezbędne do uzyskania zamierzonego efektu leczenia, są ściśle związane z wykonanym zabiegiem.

 Interpretacja wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

 20 kwietnia 2023 r. 

Sygnatura: 0114-KDIP4-2.4012.83.2023.3.MC