PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

CM UJ: praca dla asystenta (protetyka)

Autor: miro • Źródło: ms
06-05-2021, 13:10
CM UJ: praca dla asystenta (protetyka) Praca w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii UJ CM (fot. shutterstock).
Uniwersytet Jagielloński ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim UJ CM.

Od osób, które przystępują do konkursu wymagane jest m.in.:
- posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza dentysty;
- opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego);
-  posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej (lub szkolenie specjalizacyjne na końcowym etapie) ;
-  dobra znajomość specjalistycznego języka angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych;
-  doświadczenie w pracy z pacjentami niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami;
-  zainteresowanie pracą naukową

Kandydaci przystępujący  do  konkursu  powinni  złożyć  w  Dziale  Spraw  Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  Św. Anny 12, pok. 40:
- podanie, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz w przypadku posiadania, odpis dyplomu doktora w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora;
- prawo wykonywania zawodu;
- dyplom specjalizacji lub potwierdzenie specjalizacji na końcowym etapie;
- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego;
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych;
- wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron);
- ankietę dotyczącą działalności naukowej;
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana  i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich;
- opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, (np. opinia opiekuna naukowego, kierownika katedry, dyrektora Instytutu jednostki)  jak również inne posiadane opinie o rozwoju  naukowym i jego perspektywach;
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej oraz  zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim;
- informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Dodatkowe informacje: Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 12 422-86-15.
Termin składania zgłoszeń: 31 maja 2021 r. (decyduje data wpływu do UJ CM).
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2021 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH