Lecznica zaoferowała cenę usługi 125,18 tys. zł. Świadczenia powinny być oferowane przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty.
Usługi będą realizowane na podstawie projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej (KOMPAS Kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Świętochłowicach).

W ramach wygranego przetargu Medica zaoferowała następujące usługi:
- przegląd stomatologiczny;
- wypełnianie światłoutwardzalne jednej, dwóch i trzech powierzchni;
- piaskowanie - jeden łuk;
- lakierowanie - jeden łuk;
- lakowanie - jeden ząb;
- znieczulenie powierzchniowe;
- znieczulenie nasiękowe;
- znieczulenie przewodowe;
- opatrunek leczniczy- ZnO;
- mikroprotezę nylonowa - jeden ząb;
- mikroprotezę acetalowa - jeden ząb;
- mikroprotezę akrylowa - do pięciu zębów.