PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Chcieli rozwijać praktykę stomatologiczną. Skarbówka: mogliby unikać opodatkowania

Autor: miro • Źródło: ms
18-07-2022, 06:27
Chcieli rozwijać praktykę stomatologiczną. Skarbówka: mogliby unikać opodatkowania Nieruchomość w majtku spółki stomatologicznej, co z podatkami Fot. AdobeStock
Małżeństwo stomatologów poznało decyzję Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zarzucającą im tworzenie spółki w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych, nie poznało jednak oceny na czym te uszczuplenia miałyby polegać. O czym zadecydował NSA?
 • Małżeństwo dentystów rozważa dokonanie przekształcenia prowadzonej działalności gospodarczej w spółkę osobową - jawną, partnerską lub komandytową, nie wiedzą jednak jakie byłyby konsekwencje podatkowe tej decyzji
 • Podatnicy chcieli wiedzieć czy w przypadku uzyskiwania przychodów z najmu lub dzierżawy nieruchomości będą mogli skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 proc.
 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił wydania indywidualnej interpretacji wskazał tylko, że planowane czynności prowadzą do osiągnięcia podatkowo korzystnego rezultatu dla zainteresowanych

Praktyka stomatologiczna: co z majątkiem wniesionym do spółki?

Małżeństwo dentystów prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług stomatologicznych i medycyny estetycznej w formie spółki cywilnej, w której są jedynymi wspólnikami. Oboje są właścicielami nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, która wchodzi w skład ich majątku prywatnego, tzn. nie figuruje w ewidencji środków trwałych w spółce cywilnej, a w ramach wykonywanej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ani żadnej innej nie są obecnie i nie były rozliczane jakiekolwiek koszty związane z tą nieruchomością, w tym także nakłady związane z jej zakupem i wybudowaniem budynku.

W budynku tym, w ramach spółki cywilnej, świadczą usługi z zakresu stomatologii i medycyny estetycznej.

Z uwagi na rozwój prowadzonej działalności, małżeństwo rozważa dokonanie przekształcenia prowadzonej działalności gospodarczej w spółkę osobową - jawną, partnerską lub komandytową.

Nieruchomość należąca do spółki i do właścicieli jej tworzącej  

Przekształcenie będzie skutkowało wyodrębnieniem majątku spółki, budowanie odrębnej marki, zyskiwanie renomy przez spółkę, która docelowo być może zostanie przekazana w ręce spadkobierców.

 W przypadku przekształcenia prowadzonej działalności w spółkę osobową małżeństwo rozważa zawarcie ze spółką powstałą w wyniku przekształcenia spółki cywilnej - umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład majątku prywatnego małżeństwa.

Warunki, na których nieruchomość zostanie wynajęta lub wydzierżawiona będą warunkami rynkowymi. Spółka osobowa będzie płacić na ich rzecz czynsz najmu lub dzierżawy, jak również będzie ponosić koszty związane z mediami i inne koszty eksploatacyjne związane z przedmiotem najmu lub dzierżawy.

Nieruchomość jako sposób na kreowanie kosztów 

Podatnicy chcieli wiedzieć:

 • czy koszty czynszu lub dzierżawy nieruchomości będącej ich własnością oraz koszty mediów i inne koszty eksploatacji mogą być kosztami uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki osobowej, a co za tym idzie - kosztami uzyskania przychodów w wysokości proporcjonalnej do prawa każdego ze wspólników do udziału w zysku spółki osobowej?
 • czy w przypadku uzyskiwania przychodów z najmu lub dzierżawy będą mogli skorzystać z formy opodatkowania tego przychodu jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 proc.

Dyrektor odmówił wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i jednocześnie wskazał, że planowane czynności prowadzą do osiągnięcia podatkowo korzystnego rezultatu dla zainteresowanych, występujących faktycznie w podwójnej roli, tj. zarówno wydzierżawiających - współwłaścicieli nieruchomości jak i pośrednio przez spółkę – dzierżawców.

Zainteresowani uzyskają obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego poprzez możliwość opodatkowania przychodów z dzierżawy czy najmu nieruchomości spółce ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5 lub 12,5 proc. Ponadto nastąpi sztuczne generowanie kosztów uzyskania przychodów po stronie spółki, której udziałowcami będzie małżeństwo. Przy odpowiednich zapisach umownych, może prowadzić to do manewrowania podstawą opodatkowania.

WSA  zajmuje się nieruchomością jako składnikiem majątku spółki 

Sprawa ostatecznie trafiła do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Gdańsku. W ocenie Sądu,  Organ nie wyjaśnił:

 • co rozumie przez możliwość sztucznego wygenerowania kosztów podatkowych po stronie spółki,
 • na czym polega możliwa do osiągnięcia korzyść podatkowa,
 • w jaki sposób możliwe jest "manewrowanie podstawą opodatkowania",
 • w jaki sposób zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wartości czynszu, kosztów mediów i kosztów eksploatacji ma przyczynić się do nieuzasadnionego uzyskania korzyści podatkowej.

Sprawa po skardze kasacyjnej trafiła do NSA, który nakazał WSA rozpatrzenie zażalenia raz jeszcze.

NSA uznał, że skarga kasacyjna powinna być rozpatrzona raz jeszcze, jednakże nie wszystkie podniesionej w niej zarzuty są uzasadnione.

NSA przypomniał, że organ podatkowy powinien wskazać:

 • potencjalne korzyści majątkowe (koszty podatkowe), które miałyby powstać wskutek bliżej niewskazanych czynności,
 • co rozumie przez możliwość "sztucznego" wygenerowania kosztów, podatkowych po stronie spółki,
 • na czym polega możliwa do osiągnięcia korzyść podatkowa,
 • w jaki sposób możliwe jest "manewrowanie podstawą opodatkowania”.

 II FSK 2073/20

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Podatki   spółka cywilna   NSA  

POLECAMY W SERWISACH