• Miesięczna dynamika cen usług stomatologicznych w sierpniu 2022 r. wyniosła 0,8 proc. (o 0,2 proc. mniej niż w lipcu i tyle samo co w czerwcu 2022 r.)
 • Wzrost cen usług stomatologicznych, w ujęciu rocznym, sięgnął w sierpniu 2022 r. 15,8 proc. (najwięcej w branży medycznej)
 • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 r. w porównaniu z takim samym miesiącem 2021 r. wzrosły o 16,1 proc.

Ceny usług w stomatologii stabilnie w górę

Sierpień to okres, w którym miesięczna dynamika cen usług w stomatologii (0,8 proc.) powróciła do czerwcowego poziomu (po miesięcznej zwyżce do 1,0 proc. w lipcu).

W czerwcu ceny usług stomatologicznych wzrosły o 0,8 proc., w maju wzrost ten wyniósł 1,0 proc., w kwietniu, 0,9 proc., w marcu 2,0 proc., w lutym 2,3 proc. i 3,3 proc. w styczniu 2022 r. - wynika z danych GUS.

Dynamika cen w całym sektorze zdrowia w sierpniu 2022 r. wobec lipca 2022 r. była zdecydowanie niższa niż w stomatologii, wyniosła 0,6 proc. i kształtowała się następująco:

 • usługi stomatologiczne (0,8 proc.),
 • usługi lekarskie (0,9 proc.),
 • wyroby farmaceutyczne (0,5 proc.),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (0,8 proc.),
 • usługi szpitalne i sanatoryjne (0,3 proc.).

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 r., w porównaniu z lipcem 2022 r. wzrosły o 0,8 proc. (przy wzroście cen towarów – o 0,8 proc. i usług – o 0,7 proc.) - podał GUS.

W stomatologii ceny w rok urosły najszybciej w branży zdrowie 

Pod względem wzrostu cen w ujęciu rocznym branża stomatologiczna wyprzedziła wszystkie inne obszary w sektorze zdrowie:

 • usługi stomatologiczne (15,8 proc.),
 • usługi lekarskie (15,6 proc.),
 • szpitalne i sanatoryjne (13,7 proc.),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (7,6 proc.),
 • wyroby farmaceutyczne (3,1 proc.).

W całym sektorze zdrowia ceny w ujęciu rocznym wzrosły o 7,4 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 r. w porównaniu z takim samym miesiącem 2021 r. wzrosły o 16,1 proc. (przy wzroście cen towarów – o 17,5 proc. i usług – o 11,8 proc.).