• W lipcu 2023 r. ceny usług stomatologicznych w Polsce wzrosły średnio o 0,28 proc. (0,85 proc. w kwietniu 2023 r., 1,07 proc. w maju i 0,67 proc. w czerwcu)
  • Pod względem dynamiki cen usług stomatologicznych wśród państw unijnych Polska sklasyfikowana została dopiero na 11 miejscu. Taka sytuacja nie zdarzyła się od wielu miesięcy
  • W ośmiu państwach UE ceny usług stomatologicznych w lipcu nie zmieniły się, a w dwóch – spadły

Wzrost cen usług u dentysty w UE. Polska dopiero na 11 miejscu

W Polsce ceny usług stomatologicznych zwiększyły się w lipcu 2023 r. o 0,28 proc. (to zdecydowanie mniej we wszystkich miesiącach 2023 r.) – podaje Eurostat. Tak niska dynamika sprawiła, że kraj nasz znalazł się dopiero na 11. pozycji wśród państw UE pod względem tempa wzrostu cen w gabinecie stomatologicznym. W kwietniu i w marcu 2023 r. Polska była pozycjonowana pod koniec pierwszej dziesiątki.

Lipcowa dynamika cen usług stomatologicznych wyższa niż w kwietniu 2023 r.:

3,29 proc. w styczniu
1,10 proc. w lutym
1,38 proc. w marcu
0,85 proc. w kwietniu
1,06 proc. w maju
0,67 proc. w czerwcu
0,28 proc. w lipcu

Gdzie największe podwyżki cen u dentysty

Wyższy niż w Polsce wzrost cen usług stomatologicznych w UE w maju 2023 r. wystąpił w:

Turcja* 15,15 proc.
Rumunia 1,52 proc.
Francja 1,51 proc.
Finlandia 0,83 proc.
Szwajcaria* 0,78 proc.
Czechy 0,67 proc.
Słowacja 0,53 proc.
Węgry 0,46 proc.
Litwa 0,45 proc.
Islandia* 0,41 proc.
Bułgaria 0,40 proc.
Grecja 0,37 proc.
Hiszpania 0,32 proc.
Polska 0,28 proc.

W 8 państwach ceny usług stomatologicznych nie zmieniły się, a w dwóch (Słowenia, Szwecja) – spadły. Z tym, że w Szwecji (zapewne ze względu na statystyczne weryfikacje) obniżka wynosiła aż 17 proc. Spadek ten spowodował, że średnia unijna wyniosła minus 0,04 proc.). Obniżka cen na terenie UE to zjawisko dość rzadkie, jeszcze w 2023 r. nie wystąpiło.

źródło: Eurostat