• Dynamika cen usług stomatologicznych w maju 2022 r. wyniosła 1,0 proc.
  • Wzrost cen usług stomatologicznych od stycznia do maja 2022 r. w stosunku do takiego samego okresu 2021 r. był najwyższy w branży medycznej
  • Wzrost cen usług stomatologicznych w maju 2022 r. (w ujęciu rocznym) był także najwyższy w sektorze zdrowie

Miesięczna dynamika cen w stomatologii do góry 

Maj to okres, w którym dynamika ceny usług w stomatologii (1,0 proc.) przyspieszyła. W kwietniu wzrost cen wyniósł "zaledwie" 0,9 proc. Wynik w marcu to 2,0 proc., w lutym 2,3 proc. i w styczniu 2022 r. 3,3 proc. - podał GUS.

Dynamika cen w sektorze zdrowia w maju 2022 r. wobec kwietnia 2022 r. wyniosła 1,4 proc. i kształtowała się następująco:
- usługi stomatologiczne (1,0 proc.),
- usługi lekarskie (0,8 proc.),
- wyroby farmaceutyczne (1,3 proc.),
- urządzenia i sprzęt terapeutyczny (0,7 proc.),
- usługi szpitalne i sanatoryjne (10,9 proc.).

Stomatologia. Najszybszy roczny wzrost cen w sektorze

W ujęciu rocznym wzrost cen usług stomatologicznych w maju wyniósł 14,4 proc. (13,9 proc. w kwietniu, 13,1 proc. - w marcu, 11,5 proc. - w lutym).

Pod tym względem branża stomatologiczna wyprzedziła wszystkie inne obszary w sektorze zdrowie: usługi lekarskie (13,9 proc), szpitalne i sanatoryjne (10,7 proc.), urządzenia i sprzęt terapeutyczny (6,6 proc.), wyroby farmaceutyczne (3,5 proc.).

W stomatologii wysoka dynamika cen w 2022 r. 

Dynamika cen w sektorze zdrowia od stycznia do maja 2022 r. w stosunku do takiego samego okresu 2021 r. wyniosła 5,6 proc. i szczegółowo kształtowała się następująco:
- usługi stomatologiczne (12,7 proc.),
- usługi lekarskie (12,1 proc.),
- wyroby farmaceutyczne (1,9 proc.),
- urządzenia i sprzęt terapeutyczny (5,7 proc.),
- usługi szpitalne i sanatoryjne (11,0 proc.).

źródło: GUS