• Dynamika cen usług stomatologicznych w czerwcu 2022 r. wyniosła 0,8 proc. to najmniejszy miesięczny wzrost od początku 2022 r.
  • Wzrost cen usług stomatologicznych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. był najwyższy w branży medycznej

Ceny w stomatologii znowu do góry 

Czerwiec to okres, w którym miesięczna dynamika ceny usług w stomatologii (0,8 proc.) była najniższa licząc od początku 2022 r. W maju wzrost cen wyniósł 1,0 proc., w kwietniu, 0,9 proc., w marcu 2,0 proc., w lutym 2,3 proc. i w styczniu 2022 r. 3,3 proc. - podał GUS.

Dynamika cen w sektorze zdrowia w czerwcu 2022 r. wobec maja 2022 r. była niższa niż w stomatologii -  wyniosła 0,6 proc.  i kształtowała się następująco:
- usługi stomatologiczne (0,8 proc.),
- usługi lekarskie (0,9 proc.),
- wyroby farmaceutyczne (0,4 proc.),
- urządzenia i sprzęt terapeutyczny (0,5 proc.),
- usługi szpitalne i sanatoryjne (2,1 proc.).

W czerwcu w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług ogółem wzrosły o 1,5 proc. (w tym towarów – o 1,7 proc. i usług – o 1,0 proc. 

Stomatologia. Najszybszy roczny wzrost cen w sektorze

W ujęciu rocznym wzrost cen usług stomatologicznych w czerwcu wyniósł 14,9 proc. (14,4 proc. w maju, 13,9 proc. w kwietniu, 13,1 proc. - w marcu, 11,5 proc. - w lutym).

Pod tym względem branża stomatologiczna wyprzedziła wszystkie inne obszary w sektorze zdrowie: usługi lekarskie (14,3 proc), szpitalne i sanatoryjne (13,0 proc.), urządzenia i sprzęt terapeutyczny (6,8 proc.), wyroby farmaceutyczne (3,7 proc.).

W całym sektorze zdrowia ceny w ujęciu rocznym wzrosły o 7,5 proc. 

W ujęciu rocznym dynamika cen ogółem sięgnęła 15,5 proc. (przy wzroście cen towarów - o 16,8 proc. i usług – o 11,5 proc.).

źródło: GUS