Lipcowa dynamika cen usług stomatologicznych na poziomie 0,15 proc. dała Polsce pod tym względem 10. pozycję wśród państw unijnych.

Najwyższa dynamika cen w lipcu 2021 r. wystąpiła w Finlandii (1,35 proc.), w Łotwie (1,19 proc.) i na Litwie (0,85 proc.).

W 12 państwach ceny usług stomatologicznych nie zmieniły się, a tylko w jednym – i to drastycznie - spadły (Szwecja -16,6 proc.). Taka sytuacja sprawiła, że w UE wystąpił statystyczny spadek cen usług stomatologicznych (o 0,39 proc.). 

W czerwcu 2021 r. ceny usług stomatologicznych w Polsce wzrosły średnio o 0,37 proc. Ceny te były niższe niż średnia z I połowy 2021 r. (0,55 proc.).

Najwyższa miesięczna dynamika wystąpiła w lutym 2021 r. (1,35 proc.) - wynika z zestawień Eurostat.