Wzrost cen usług stomatologicznych w lutym 2022 r. (2,3 proc.) był mniejszy niż w styczniu – 3,3 proc. - podał GUS. W ujęciu rocznym wzrost cen w lutym 2022 r. wyniósł aż 11,5 proc.  Pod tym względem branża stomatologiczna ustępuje tylko usługom szpitalnym i sanatoryjnym (12,6 proc.).

Wzrost cen usług stomatologicznych w ujęciu rocznym: styczeń 2022 r. do stycznia 2021 r. wyprzedził inflację i wyniósł 10,5 proc. To także zdecydowanie największy roczny wzrost cen (jeśli chodzi o sektor zdrowia).

Wysoka była dynamika ceny usług stomatologicznych za okres styczeń - luty 2022 r. w porównaniu do takiego samego okresu 2021 r. (11,0 proc.). Pod tym względem była to najwyższa dynamika cen w całym sektorze zdrowia.

Dynamika cen w sektorze zdrowia: styczeń 2022 r. - luty 2022 r. - kształtowała się następująco:
- usług szpitalnych i sanatoryjnych (4,4 proc.),
- usług stomatologicznych (2,3 proc.),
- usług lekarskich 2,0 proc.,
- urządzeń i sprzętu terapeutycznego (0,7 proc.),
- wyrobów farmaceutycznych (0,5 proc.).

źródło: GUS