Wzrost cen usług stomatologicznych w październiku 2021 r. przyspieszył do 0,9 proc. (0,5 proc. we wrześniu , 0,8 proc. w sierpniu, 0,2 proc. w lipcu, 0,4 proc. w czerwcu, 0,6 proc. w maju 2021 r. , po 0,4 proc. w kwietniu i w marcu , 1,4 proc w lutym i 0,5 w styczniu) - podał GUS.

W październiku 2021 r. ceny usług stomatologicznych były wyższe od tych z października 2020 r. o 6,5 proc. (o 6,0 proc. we wrześniu, o 5,7 proc. w sierpniu, o 5,3 proc. w lipcu, o 5.0 proc. w czerwcu).

Jeśli chodzi o stosunek cen I – X 2021 r. do I – X 2020 r. ich wzrost wyniósł 6,2 proc. ( 8,4 proc. I – XI, 8,8 proc. I – VIII, 9,2 proc. I – VII i 9,9 proc. I- VI).

W ujęciu miesięcznym w październiku 2021 r. ceny usług stomatologicznych (przypomnijmy 0,9 proc.) wzrastały najszybciej w sektorze zdrowia (ogółem 0,2 proc.), dynamika cen kształtowała się bowiem następująco:
- urządzeń i sprzętu terapeutycznego (0,3 proc.),
- usług lekarskich (0,7 proc),
- wyrobów farmaceutycznych (o 0,2 proc.),
- usług szpitalnych i sanatoryjnych (minus 5,4 proc.).

Jak podaliśmy w październiku 2021 r. ceny w całym sektorze zdrowia wzrosły o 0,2 proc., co jest zdecydowanie niżej od wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych ogółem (1,1 proc.).

źródło: GUS