• Luksemburg na czele państw UE, w których ceny usług stomatologicznych wzrosły w kwietniu 2022 r. najszybciej
  • W Polsce czwarty miesiąc z rzędu spada dynamika cen usług stomatologicznych
  • W kwietniu 2022 r. pierwszy raz od lat nie było państwa UE, w którym nie spadły ceny usług stomatologicznych  

W Polsce spada dynamika cen usług stomatologicznych

W kwietniu 2022 r. ceny usług stomatologicznych w Polsce wzrosły średnio o o 0,91 proc. Miesięczny wzrost cen w tym miesiącu był niższy niż w styczniu 2022 r. (3,30 proc.), lutym (2,24 proc.) i w marcu (2,06 proc.). W marcu pod względem dynamiki cen Polska zajęła drugie miejsce wśród państw UE (za Łotwą 2,51 proc.). W kwietniu 2022 r. była to dopiero 10 pozycja.

Szybki wzrost cen usług stomatologicznych w całej UE

Wysoki wzrost cen usług stomatologicznych w kwietniu 2022 r. wystąpił m.in. w: Luksemburgu (2,50 proc.), Estonii (2,48 proc.), Finlandii (1,14 proc.), na Węgrzech (1,20 proc.), Rumunii (1,0 proc.).

W 7 państwach ceny usług stomatologicznych nie zmieniły się, i w żadnych nie spadły. Taka sytuacja sprawiła, że w UE wystąpił statystyczny wzrost cen usług stomatologicznych (o 0,54 proc.) - podał Eurostat.