Wzrost cen usług stomatologicznych w listopadzie 2021 r. wyniósł 0,7 proc. To jeden z największych miesięcznych wzrostów w 2021 r.

Wzrost cen usług stomatologicznych w listopadzie 2021 r. był mniejszy niż w październiku - 0,9 proc. (0,5 proc. we wrześniu , 0,8 proc. w sierpniu, 0,2 proc. w lipcu, 0,4 proc. w czerwcu, 0,6 proc. w maju 2021 r. , po 0,4 proc. w kwietniu i w marcu , 1,4 proc w lutym i 0,5 w styczniu) - podał GUS.

W listopadzie 2021 r. ceny usług stomatologicznych były wyższe od tych z listopada 2020 r. aż o 7,1 proc. To najwyższa dynamika w 2021 r. – w skali roku (6,5 proc. w październiku, 6,0 proc. we wrześniu, 5,7 proc. w sierpniu, 5,3 proc. w lipcu, 5.0 proc. w czerwcu).

Jeśli chodzi o stosunek cen I – XI 2021 r. do I – XI 2020 r. ich wzrost wyniósł 8,1 proc. (6,2 proc. I – X,  8,4 proc. I – IX, 8,8 proc. I – VIII, 9,2 proc. I – VII i 9,9 proc. I- VI).

W ujęciu miesięcznym w listopadzie 2021 r. ceny usług stomatologicznych (przypomnijmy 0,7 proc.) nie wzrastały najszybciej w sektorze zdrowia (wyprzedziły je usługi lekarskie – 0,8 proc.).

Dynamika pozostałych cen kształtowała się następująco:
- urządzeń i sprzętu terapeutycznego (0,6 proc.),
- wyrobów farmaceutycznych (o minus 0,4 proc.),
- usług szpitalnych i sanatoryjnych (0,5 proc.).

W listopadzie 2021 r. ceny w całym sektorze zdrowia nie zmieniły się w stosunku do października 2021 r. W tym samym czasie wzrost cen usług i towarów konsumpcyjnych ogółem wyniósł aż 1,0 proc.

źródło: GUS