Największy skok cenowy w ostatnich latach nastąpił na przełomie 2010 i 2011 r. aż o 1,9 proc. Do rezultatu z tego okresu nie zbliżono się - jak dotychczas - nigdy (dane obejmują okres od 2005 r.).

Kolejnym wyraźnym wzrostem cen usług stomatologicznych był okres grudzień 2011 - styczeń 2012 - 1,0 proc. Ostatni przełom roku (2013 - 2014) przyniósł zaledwie 0,2 proc. wzrost, to wyraźnie mniej niż roku temu (0,5 proc.). Z reguły ceny usług stomatologicznych przyrastają w tempie inflacji.

W 2013 r. najszybciej w Polsce rosły ceny usług stomatologicznych o 3,3 proc. (prawie najszybciej, bo I miejsce w tym zestawieniu zajmują ceny używek - wzrost o 3,5 proc.). W pokonanym polu pozostały usługi lekarskie - wzrost o 3,1 proc. i sanatoryjne - o 2,7 proc.
Opłaty związane ze zdrowiem wzrosły w 2013 r. przeciętnie o 1,8 proc. (po wzroście o 3,2 proc. w 2012 r.).

Okres

Wzrost w proc.

2005-12-01

0,1

2006-01-01

0,3

2006-12-01

0,1

2007-01-01

0,8

2007-12-01

0,5

2008-01-01

0,9

2008-12-01

0,3

2009-01-01

0,9

2009-12-01

0,4

2010-01-01

0,8

2010-12-01

0,1

2011-01-01

2,0

2011-12-01

0,1

2012-01-01

1,1

2012-12-01

0,1

2013-01-01

0,6

2013-12-01

0,1

2014-01-01

0,3