• Miesięczna dynamika cen usług stomatologicznych w sierpniu 2023 r. wyniosła 0,4 proc. (0,3 proc. w lipcu, 0,6 proc. w czerwcu, 1,1 proc. w maju, 0,9 proc. kwietniu i 1,4 proc. w marcu 2023 r.)
 • Wzrost cen usług stomatologicznych, w ujęciu rocznym, wyniósł w sierpniu 2023 r. 13,7 proc., przy średniej w sektorze zdrowie 9,7 proc.
 • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 r. w porównaniu z sierpniem 2022 r. wzrosły o 10,1 proc. (11,5 proc. w czerwcu, 13,0 proc. w maju, 14,7 proc. w kwietniu, 16,1 proc. w marcu i 18,4 proc. w lutym 2023 r.)

Wzrost ceny u dentysty coraz wyższy w skali 2023 r. 

W porównaniu z grudniem 2022 r. wzrost cen usług stomatologicznych w sierpniu był wyższy o 9,4 proc. (9,0 proc. w lipcu, 8,6 proc. w czerwcu, 8,0 proc. w maju, 6,8 proc. w kwietniu i 5,9 proc. w marcu). W tym samym czasie wzrost cen w sektorze zdrowie wyniósł 7,0 proc. 

Miesięczna dynamika cen usług w stomatologii znowu w górę

Dynamika cen w całym sektorze zdrowia w sierpniu 2023 r. - wobec lipca 2023 r. - była wyższa niż w stomatologii i wyniosła 0,5 proc. W sierpniu u dentysty płacono więcej niż w lipcu o 0,4 proc. Dynamika wzrosła zatem wobec okresu lipiec – czerwiec (0,3 proc.).

W tym czasie w poszczególnych obszarach medycyny wzrosty wyniosły:

 • usługi lekarskie (0,5 proc.),
 • wyroby farmaceutyczne (0,5 proc.),
 • usługi stomatologiczne (0,4 proc.),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (0,3 proc.),
 • usługi szpitalne i sanatoryjne (0,2 proc.).

W 2023 r. miesięczny wzrost cen w stomatologii najwyższy był w:

 • styczniu 3,3 proc.,
 • lutym 2,3 proc.,
 • marcu 2,0 proc.

Dynamika cen u dentysty w 2023 r.     

Pod względem wzrostu cen w ujęciu rocznym branża stomatologiczna wyprzedziła w sierpniu 2023 r. inne działy sektora zdrowia (styczeń – sierpień 2023 r. wobec stycznia – sierpnia 2022 .):

 • usługi stomatologiczne 15,1 proc. (14,19 proc. – styczeń - lipiec),
 • usługi lekarskie 14,4 proc. (13,4 proc. – styczeń - lipiec),
 • szpitalne i sanatoryjne 13,7 proc. (10,5 proc. – styczeń - lipiec),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny 7,6 proc. (7,3 proc. – styczeń - lipiec),
 • wyroby farmaceutyczne 7,7 proc. (8,3 proc. – styczeń - lipiec).

W całym sektorze zdrowia ceny w tym czasie wzrosły o 9,9 proc. (9,8 proc. – styczeń – lipiec)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 r. w porównaniu z sierpniem 2022 r. wzrosły o 10,1 proc. (przy wzroście cen towarów – o 9,8 proc. i usług – o 11,1 proc.).

źródło: GUS