• Miesięczna dynamika cen usług stomatologicznych w lipcu 2023 r. wyniosła 0,3 proc. (0,6 proc. w czerwcu, 1,1 proc. w maju, 0,9 proc. kwietniu i 1,4 proc. w marcu 2023 r.)
 • Wzrost cen usług stomatologicznych, w ujęciu rocznym, wyniósł w lipcu 2023 r. 14,19 proc., przy średniej w sektorze zdrowie 9,8 proc.
 • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r. w porównaniu z lipcem 2022 r. wzrosły o 10,8 proc. (11,5 proc. w czerwcu, 13,0 proc. w maju, 14,7 proc. w kwietniu, 16,1 proc. w marcu i 18,4 proc. w lutym 2023 r.)

Wzrost ceny u dentysty: wysoko w skali 2023 r. 

W porównaniu z grudniem 2022 r. wzrost cen usług stomatologicznych w lipcu był wyższy o 9,0 proc. (8,6 proc. w czerwcu, 8,0 proc. w maju, 6,8 proc. w kwietniu i 5,9 proc. w marcu). W tym samym czasie wzrost cen w sektorze zdrowie wyniósł 6,5 proc. 

Miesięczna dynamika cen usług w stomatologii spowalnia 

Dynamika cen w całym sektorze zdrowia w lipcu 2023 r. - wobec czerwca 2023 r. - była niższa niż w stomatologii (0,3 proc.) i wyniosła 0,1 proc.

W tym czasie w poszczególnych obszarach medycyny wzrosty wyniosły:

 • usługi lekarskie (0,5 proc.),
 • usługi szpitalne i sanatoryjne (0,4 proc.).
 • usługi stomatologiczne (0,3 proc.),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (0,1 proc.),
 • wyroby farmaceutyczne (0,0 proc.),

W 2023 r. miesięczny wzrost cen w stomatologii najwyższy był w:

 • styczniu 3,3 proc.,
 • lutym 2,3 proc.,
 • marcu 2,0 proc.

Dynamika cen u dentysty w skali roku    

Pod względem wzrostu cen w ujęciu rocznym branża stomatologiczna wyprzedziła w lipcu 2023 r. inne działy sektora zdrowia:

 • usługi stomatologiczne (14,19 proc.),
 • usługi lekarskie (13,4 proc.),
 • szpitalne i sanatoryjne (10,5 proc.),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (7,3 proc.),
 • wyroby farmaceutyczne (8,3 proc.).

W całym sektorze zdrowia ceny w ujęciu rocznym wzrosły o 9,8 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r. w porównaniu z lipcem 2022 r. wzrosły o 10,8 proc. (przy wzroście cen towarów – o 10,6 proc. i usług – o 11,3 proc.).

źródło: GUS