• Miesięczna dynamika cen usług stomatologicznych w czerwcu 2023 r. wyniosła 0,6 proc. (1,1 proc. w maju, 0,9 proc. kwietniu i 1,4 proc. w marcu 2023 r.)
 • Wzrost cen usług stomatologicznych, w ujęciu rocznym, wyniósł w czerwcu 2023 r. 14,9 proc. (tyle samo co w maju), przy średniej w sektorze zdrowie 9,9 proc.
 • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r. w porównaniu z czerwcem 2022 r. wzrosły o 11,5 proc. (13,0 proc. w maju, 14,7 proc. w kwietniu, 16,1 proc. w marcu i 18,4 proc. w lutym 2023 r.)

Wysoka dynamika cen usług w stomatologii 

W porównaniu z grudniem 2022 r. wzrost cen usług stomatologicznych w maju 2023 r. był wyższy o 8,6 proc. (8,0 proc. w maju, 6,8 proc. w kwietniu i 5,9 proc. w marcu). W tym samym czasie wzrost cen w sektorze zdrowie wyniósł 6,4 proc. 

Wzrost ceny u dentysty: wysoko w skali miesiąca 

Dynamika cen w całym sektorze zdrowia w czerwcu 2023 r. - wobec maja 2023 r. - była niższa niż w stomatologii (0,6 proc.) i wyniosła 0,5 proc.

W tym czasie w poszczególnych obszarach medycyny wzrosty wyniosły:

 • usługi szpitalne i sanatoryjne (0,3 proc.).
 • wyroby farmaceutyczne (0,5 proc.),
 • usługi stomatologiczne (0,6 proc.),
 • usługi lekarskie (0,6 proc.),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (0,8 proc.),

W 2023 r. miesięczny wzrost cen w stomatologii najwyższy był w:

 • styczniu 3,3 proc.
 • lutym 2,3 proc.
 • marcu 2,0 proc.

Wysoka dynamika cen u dentysty w skali roku    

Pod względem wzrostu cen w ujęciu rocznym branża stomatologiczna wyprzedziła inne działy sektora zdrowia:

 • usługi stomatologiczne (14,9 proc.),
 • usługi lekarskie (13,8 proc.),
 • szpitalne i sanatoryjne (10,6 proc.),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (7,6 proc.),
 • wyroby farmaceutyczne (8,2 proc.).

W całym sektorze zdrowia ceny w ujęciu rocznym wzrosły o 9,9 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r. w porównaniu z czerwcem 2022 r. wzrosły o 11,5 proc. (przy wzroście cen towarów – o 11,4 proc. i usług – o 11,7 proc.).

źródło: GUS