• Miesięczna dynamika cen usług stomatologicznych w maju 2023 r. wyniosła 1,1 proc. (0,9 proc. kwietniu i 1,4 proc. w marcu 2023 r.)
  • Wzrost cen usług stomatologicznych, w ujęciu rocznym, wyniósł w kwietniu 2023 r. 15,1 proc., przy średniej w sektorze zdrowie 9,5 proc.
  • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 r. w porównaniu z majem 2022 r. wzrosły o 13,0 proc. (14,7 proc. w kwietniu, 16,1 proc. w marcu i 18,4 proc. w lutym 2023 r.)

Dynamika cen usług w stomatologii wciąż wysoka

W porównaniu z grudniem 2022 r. wzrost cen usług stomatologicznych w maju 2023 r. był wyższy o 8,0 proc. (6,8 proc. w kwietniu i 5,9 proc. w marcu).

W 2022 r. najwyższy miesięczny wzrost cen w stomatologii występował w:

  • marcu 2,0 proc.,
  • lutym 2,3 proc.,
  • styczniu 3,3 proc.

Wzrost ceny u dentysty wysoko w skali sektora

Dynamika cen w całym sektorze zdrowia w maju 2023 r. - wobec kwietnia 2023 r. - była wyższa niż w stomatologii (1,1 proc.) i wyniosła 1,9 proc.

W tym czasie w poszczególnych obszarach medycyny wzrosty wyniosły:

  • usługi szpitalne i sanatoryjne (8,5 proc.).
  • wyroby farmaceutyczne (2,3 proc.),
  • usługi stomatologiczne (1,1 proc.),
  • usługi lekarskie (0,7 proc.),
  • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (0,2 proc.),

Wysoka dynamika cen u dentysty w skali roku    

Pod względem wzrostu cen w ujęciu rocznym branża stomatologiczna wyprzedziła inne działy sektora zdrowia:

usługi stomatologiczne (15,1 proc.),
szpitalne i sanatoryjne (12,6 proc.),
usługi lekarskie (14,1 proc.),
urządzenia i sprzęt terapeutyczny (7,2 proc.),
wyroby farmaceutyczne (8,1 proc.).

W całym sektorze zdrowia ceny w ujęciu rocznym wzrosły o 10,0 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 r. w porównaniu z majem 2022 r. wzrosły o 13,0 proc. (przy wzroście cen towarów – o 13,3 proc. i usług – o 12,3 proc.).

W stosunku do kwietnia 2023 r. ceny zarówno towarów jak i usług utrzymały się
na tym samym poziomie.

źródło: GUS