• Miesięczna dynamika cen usług stomatologicznych w kwietniu 2023 r. wyniosła 0,9 proc. (1,4 proc. w marcu 2023 r.)
 • Wzrost cen usług stomatologicznych, w ujęciu rocznym, wyniósł w kwietniu 2023 r. 15,1 proc., przy średniej w sektorze zdrowie 9,5 proc.
 • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 r. w porównaniu z kwietniem 2022 r. wzrosły o 14,7 (16,1 proc. w marcu i 18,4 proc. w lutym 2023 r.)

Dynamika cen usług w stomatologii nadal wysoka

W porównaniu z grudniem 2022 r. wzrost cen usług stomatologicznych w kwietniu 2023 r. był wyższy o 6,8 proc. (5,9 proc. w marcu).

W 2022 r. najwyższy miesięczny wzrost cen w stomatologii występował w:

 • marcu 2,0 proc.,
 • lutym 2,3 proc.,
 • styczniu 3,3 proc.

 

Ceny u dentysty najwyższe w sektorze

Dynamika cen w całym sektorze zdrowia w kwietniu 2023 r. - wobec marca 2023 r. - była niższa niż w stomatologii i wyniosła 0,6 proc.

W tym czasie w poszczególnych obszarach medycyny wzrosty wyniosły:

 • usługi lekarskie (1,0 proc.),
 • usługi stomatologiczne (0,9 proc.),
 • wyroby farmaceutyczne (0,6 proc.),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (0,5 proc.),
 • usługi szpitalne i sanatoryjne (0,4 proc.).

Wysoka dynamika cen u dentysty w skali roku    

Pod względem wzrostu cen w ujęciu rocznym branża stomatologiczna wyprzedziła inne działy sektora zdrowia:

 • usługi stomatologiczne (15,1 proc.),
 • szpitalne i sanatoryjne (15,0 proc.),
 • usługi lekarskie (14,3 proc.),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (7,7 proc.),
 • wyroby farmaceutyczne (7,0 proc.).

W całym sektorze zdrowia ceny w ujęciu rocznym wzrosły o 9,5 proc.

 • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 r. w porównaniu z kwietniem 2022 r. wzrosły o 14,7 proc. (przy wzroście cen towarów – o 15,1 proc.  i usług o 13,3 proc.)
 • W stosunku do marca 2023 r. ceny towarów i usług wzrosły w kwietniu 2023 r. o 0,7 proc. (w tym usług – o 1,4 proc. i towarów – o 0,5 proc.).

źródło: GUS