• Pakiet Polski Ład zawiera ulgi podatkowe dla wystawców z MŚP za udział w targach.
  • Ulga polega na możliwości dodatkowego odliczenia kosztów, które musi ponieść podatnik, aby rozszerzać rynki zbytu.
  • Warunkiem preferencji podatkowych jest wzrost przychodów ze sprzedaży produktów w ciągu dwóch lat od poniesienia kosztów. 

Polski Ład dla targowych wystawców

Pakiet Polski Ład zawiera ulgi podatkowe dla wystawców z MŚP za udział w targach. Są to rozwiązania promujące inwestycje i wspierające firmy, które rozwijają się i zwiększą swoje przychody – przypomina firma Exactus, organizator CEDE.

Zgodnie z regulacjami prawnymi:
- wydatki mogą zostać odliczone dwukrotnie: jako koszty uzyskania przychodów oraz w ramach ulgi;
- odliczeniu może podlegać do 1 mln zł w roku podatkowym.

Kosztami kwalifikowanymi będą koszty poniesione m.in. na uczestnictwo w targach, a w szczególności poniesione na:
-  organizację miejsca wystawowego,
- zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,
- zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;
- działania promocyjno-informacyjne, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu.

Głównym celem ulgi jest możliwość dodatkowego odliczenia wartości wydatków, które są kosztami uzyskania przychodów i mają związek ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów. Stanowi to zachętę do rozszerzania działalności nie tylko na rynku krajowym, ale także na zagranicznych rynkach zbytu.

Jak skorzystać z ulgi na ekspansję 

Ulga ta polega na możliwości dodatkowego odliczenia kosztów, które musi ponieść podatnik, aby rozszerzać swoje rynki zbytu, w tym zagraniczne.

Wydatki na ekspansję mogą zostać odliczone – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi jako odliczenie od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) – przy czym dla celów ulgi do wysokości nie większej niż 1 mln zł (limit skorzystania z ulgi).

Warunkiem odliczenia jest wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub nieoferowanych w danym kraju, w ciągu dwóch lat, licząc od roku podatkowego, w którym podatnik poniósł koszty.

Pakiet digital dla wystawców CEDE

Organizatorzy CEDE przypomnieli przy okazji, że wystawcy, którzy do 15 marca zamówią stoisko o powierzchni minimum 24 mkw. otrzymają dodatkowo pakiet reklamy digital o wartości 9,5 tys. zł.

Co zawiera pakiet digital?