Europejscy dentyści zwracają uwagę, na to że w ostatnim okresie legislatorzy unijni podnoszą kwestię unifikacji stawek za leczenie, w tym za leczenie stomatologiczne. Takim działaniom dentyści skupieni w strukturach CED są przeciwni.

Procedury medyczne, chociaż w dużej mierze są efektem standardowego podejścia do procesów leczenia, to jednak z reguły bywają silnie uwarunkowane relacjami dentysta - pacjent. Takich zależności nie sposób ująć w ogólnounijne normatywy - uważa CED.
Regionalne zależności determinują sposób podejścia do pacjenta, określają procedury nie tylko medyczne, ale także te towarzszące procesowi leczenia. W takiej sytuacji narzucanie poziomu cen oraz marginesu zysku jest nierealne - podkreśla CED.

Ostatnie spotkanie Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (21 listopada w Brukseli) było standardową naradą (odbywaną raz na pół roku), podczas której reprezentanci 340 tys. europejskich dentystów z 32 narodowych stowarzyszeń i federacji z 30 państw, dyskutują o sprawach najważniejszych dla środowiska tej grupy zawodowej. Spotkaniu w Brukseli przewodniczył szef CED dr Wolfgang Doneus.