Na pewno mniej niż w roku ubiegłym - to wiemy od chwili ogłoszenia przez NFZ projektu planu finansowego na 2015 rok. W przyszłym roku środków na dentystykę będzie o 7141 tys. mniej niż w roku bieżącym.

Środki NFZ na leczenie stomatologiczne (w tys. złotych)

2014 plan

2014 po uruchomieniu środków z rezerwy migracyjnej

2015 plan

2015 po uruchomieniu środków z rezerwy migracyjnej

1 757 689

1 807 832

1 750 440

1 800 691

Najwięcej pieniędzy - 201,6 mln złotych ma trafić na Śląsk. Nieco ponad  -180 ml zł, wpłynie do kasy mazowieckiego oddziału NFZ. Outsiderami rankingu są województwa: lubuskie - 43 mln oraz opolskie - 44, 9 mln zł. 

W sumie z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia zaplanowanego na 2015 roku, na leczenie stomatologiczne przeznaczono 2,73 proc. wszystkich środków.

Środki na leczenie stomatologiczne (projekt) w podziale na województwa (w tys. zł)

Województwo (OW NFZ)

Kwota zaplanowana

woj. dolnośląskie

118 177

woj. kujawsko-pomorskie

93 504

woj. lubelskie

120 693

woj. lubuskie

43 000

woj. łódzkie

115 470

woj. małopolskie

181 874

woj. mazowieckie

188 224

woj. opolskie

44 893

woj. podkarpackie

104 593

woj. podlaskie

63 300

woj. pomorskie

101 200

woj. śląskie

201 610

woj. świętokrzyskie

61 210

woj. warmińsko-mazurskie

81 165

woj. wielkopolskie

144 403

woj. zachodniopomorskie

87 124