• Były budynek Instytutu Stomatologii UM w Lublinie, przy ul. Karmelickiej zamieniony zostanie w apartamentowiec
 • Budynek przy ul. Karmelickiej sprzedany został za 15 mln zł spółce Helvetia 
 • Budowa nowego Stomatologicznego Centrum Klinicznego UM w Lublinie kosztowała 50 mln zł

Jest decyzja o warunkach zabudowy

Zgodnie z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji związanej z byłą siedzibą Instytutu Stomatologii UM w Lublinie nastąpi:

 • zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalny wielorodzinny z możliwością lokalizacji usług w parterze;
 • dobudowa balkonów;
 • budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością lokalizacji usług w parterze z garażami podziemnymi;
 • budowa drogi wewnętrznej.

Nowe budynki mają być 4-kondygnacyjne z podziemnymi garażami.

Na terenie inwestycji powinny być zapewnione miejsca postojowe dla samochodów osobowych:

 • 0,7 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny;
 • 1 miejsce postojowe na 100 mkw. powierzchni użytkowej usług;
 • minimum 5 proc. stanowisk parkingowych powinno spełniać parametry dla osób z niepełnosprawnościami.

W byłym gmachu Instytutu Stomatologii UW w Lublinie ma być 60 mieszkań, a w dwóch nowych blokach –85 mieszkań.

Zgodnie z decyzją wielkość powierzchni zabudowy istniejącej i projektowanej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji może wynosić maksymalnie. 57,2 proc., przy udziale powierzchni biologicznie czynnej minimum 25 proc.

Nabywcą budynku Instytutu Stomatologii spółka Helvetia Centrum

Inwestor - spółka Helvetia Centrum, która za 15 mln zł nabyła budynek dawnego Stomatologicznego Centrum Klinicznego przy ul. Karmelickiej w Lublinie, wnioskowała o zgodę na przebudowę gmachu kliniki stomatologicznej, tak aby można było w nim usytuować mieszkania.

W spółce Helvetia, która kupiła budynek, jednym ze wspólników (15 udziałów) jest Piotr Kowalczyk, przewodniczący Rady Miasta Lublin w latach 2009-2018, a prezesem firmy Robert Siejka (15 udziałów). Kolejnym wspólnikiem jest Wojciech Lutek (16 udziałów).

Nowa siedziba Instytut Stomatologii  

Instytut Stomatologii działał w sprzedanym budynku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie od 1976 r.

Stomatolodzy z Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie przenieśli się z ul. Karmelickiej do nowej siedziby w nowoczesnym gmachu przy ul. Doktora Witolda Chodźki 6.

Inwestycja kosztowała ponad 50 mln zł, z czego ok. 30 mln zł to dotacja Ministerstwa Zdrowia. Do nowego budynku przeniosły się gabinety stomatologiczne, które do tej pory funkcjonowały właśnie przy ul. Karmelickiej i przy ul. Lubartowskiej.

Nowa siedziba Stomatologicznego Centrum Klinicznego pełni funkcję dydaktyczną, kliniczną i usługową, znajdują się tutaj jednostki zlokalizowane uprzednio przy ul. Karmelickiej 7 i Lubartowskiej 58.

Na terenie SCK mieszczą się: sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeń oraz dydaktyczno-przedkliniczne, gabinety stomatologiczne do leczenia standardowego oraz specjalistycznego wraz z salą do zabiegów w znieczuleniu ogólnym. W Centrum zamontowano 136 unitów stomatologicznych.

W SCK mają siedziby:

 • Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej,
 • Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego,
 • Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją,
 • Zakład Protetyki Stomatologicznej,
 • Zakład Medycyny Jamy Ustnej,
 • Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej,Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej,
 • Zakład Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia,
 • Katedra i Zakład Periodontologii,
 • Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Twarzowo-Szczękowej z salą zabiegową,
 • Pracownia Zintegrowanego Leczenia dla dorosłych,
 • Pracownia Zintegrowanego Leczenia dla dzieci,
 • Administracja Centrum oraz pomieszczania wspólnej obsługi technicznej w tym sterylizatornia centralna,
 • pracownia CBCT wraz z sterownią oraz pomieszczenie dla drukarek 3D.

Budynek Centrum ma parking podziemny.

Kubatura obiektu to 35 tys. mszesc. a pow. całk. 8,2 tys. mkw.