Przedstawiciele Kliniki przeprowadzają prelekcje w przedszkolach połączone z badaniem stanu uzębienia dzieci. Rodzice otrzymują diagramy z informacją, które zęby należy skontrolować u stomatologa. Proponowana jest także wykonanie zabiegu fluoryzacji zębów dzieci.

Podczas spotkania wykwalifikowane asystentki z Centrum Stomatologii Dziecięcej z Katowic przeprowadzą multimedialną prezentację opartą na atrakcyjnych animacjach. Asystentki, wspólnie dziećmi, w formie zabawy prezentują metody leczenia ząbków I zakładania "plomb" u Smoka Dinusia.

Korzyści dla przedszkola:
- rozszerzenie zakresu edukacji przedszkolnej o tematykę prozdrowotną;
- satysfakcja rodziców dzieci z udziału przedszkola w akcji prozdrowotnej;
- rozwiązywanie problemów logopedycznych, związanych z nieprawidłowościami w uzębieniu;
- zmniejszenie infekcji zębopochodnych, związanych z występowaniem ropni w jamie ustnej;
- wyróżnienie przedszkola certyfikatem Akademii Zdrowego Uśmiechu;
- zakwalifikowanie przedszkola do planowanej kolejnej edycji konkursu Akademia Zdrowego Uśmiechu, organizowanego we współpracy z mediami .

Cele warsztatów:
- podniesienie świadomości dzieci z zakresu profilaktyki higieny jamy ustnej;
- uświadomienie konieczności odbywania systematycznych wizyt kontrolnych u dentysty;
- uświadomienie konieczności leczenia zębów mlecznych;
- podniesienie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania oraz wskazanie, jak negatywny wpływ ma konsumpcja śmieciowego jedzenia na uzębienie i cały organizm;
- zapoznanie dzieci z nowoczesnymi i bezbolesnymi metodami leczenia;
- przekazanie rodzicom informacji na temat stanu uzębienia ich dziecka.