Świadczenia stomatologiczne udzielane będą na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku w dni robocze po wcześniejszym uzgodnieniu.

Umowa zostanie  zawarta na okres od 1 lutego do  31 grudnia 2022 roku.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, formularzami oraz projektem umowy można zapoznać się w kadrach Aresztu Śledczego w Białymstoku do 31 stycznia 2022 r. do godz. 10:30.

Termin składania ofert: 31 stycznia 2022 r. o godz. 11:00.
Oferty należy składać w kadrach lub sekretariacie Aresztu Śledczego w Białymstoku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Białymstoku”.

Otwarcie ofert nastąpi 31 stycznia 2022 o godz. 11:10 i tego samego dnia konkurs będzie rozstrzygnięty.