• Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Chodzi m.in. o protezy całkowite górne i dolne overdenture i zakres realizacji zdjęć pantomograficznych
 • Zdjęcie pantomograficzne przysługiwałoby raz na trzy lata, w połączeniu z innymi świadczeniami stomatologicznym 
 • Konsultant krajowa w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją  sporządziła Karty Świadczeń Opieki Zdrowotnej w zakresie leczenia endodontycznego. Na tej podstawie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dokona analizy i wyceny wskazanych świadczeń 

Rozbudowa świadczeń gwarantowanych w obszarze stomatologii 

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (projekt znajduje się na etapie prac wewnętrznych) - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Resort planuje wprowadzić do koszyka świadczeń gwarantowanych kolejne pozycje. Mają to być:

 • proteza całkowita górna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach;
 • proteza całkowita dolna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach;
 • rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne raz na trzy lata, w połączeniu z innymi świadczeniami stomatologicznym, świadczenie będzie udostępniane dla następujących zakresów usług: leczenie ogólnostomatologiczne, protetyka stomatologiczna.

Proteza całkowita górna/dolna o charakterze overdenture, oparta na zabezpieczonych korzeniach, pozwala na oszczędzające postępowanie względem kości podłoża protetycznego i poprawia retencje protezy (zwłaszcza w żuchwie), co umożliwia prawidłowe żucie pokarmu.

Zdjęcie pantomograficzne umożliwia:

 • analizę ilościową i jakościową struktur kostnych szczęki i żuchwy;
 • dokładną ocenę podłoża protetycznego odbierającego siłę żucia za pośrednictwem uzupełnień protetycznych;
 • ocenę posiadanych przez pacjenta zębów i ich korzeni;
 • diagnozę:
  - istnienia choroby odogniskowej,
  - pierwszych objawów osteoporozy,
  - zmiany w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych,
  - dysfunkcji układu stomatognatycznego;
 • całościową ocenę podłoża protetycznego i struktur otaczających, bez konieczności zlecania wielu pojedynczych zdjęć zębowych.

Zmiany w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją 

Konsultant krajowa w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją sporządziła Karty Świadczenia Opieki Zdrowotnej dla następujących świadczeń:

 • leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych u osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.) z biomechanicznym opracowaniem kanałów korzeniowych i ostatecznym ich wypełnieniem;
 • zamykanie perforacji dna komory lub ściany kanału korzeniowego zębów siecznych, kłów i zębów przedtrzonowych(osoby w wieku powyżej 18 r.ż.);
 • ponowne leczenie endodontyczne zębów siecznych, kłów i zębów przedtrzonowych u osób dorosłych(powyżej 18 r.ż.).

Po konsultacjach wewnętrznych Kart ŚOZ i sporządzeniu raportu z konsultacji, minister zdrowia zleci prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji analizę wskazanych świadczeń.