Narodowy Fundusz Zdrowia podjął decyzję powrotu do kontrolowania placówek medycznych po przerwie trwającej od marca br. 
Sprawiły to skargi pacjentów i Rzecznika Praw Pacjenta na ograniczony dostęp do świadczeń. Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczyła problemów z dodzwonieniem się do placówki medycznej. Ponadto pacjenci sygnalizowali trudności z uzyskaniem zlecenia na badania, problemy z kontynuacją farmakoterapii, odmowy udzielenia świadczenia i brak możliwości osobistego kontaktu z lekarzem.

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przekazało do NFZ łącznie 973 skargi pacjentów, które dotyczyły funkcjonowania podmiotów leczniczych w marcu i kwietniu 2020 r. Wszystkie sprawy były na bieżąco wyjaśniane. Największą część zgłoszeń, tj. 804 przypadki, stanowiły skargi na działanie placówek realizujących świadczenia w lecznictwie otwartym w ramach umów na POZ, stomatologię i AOS.

Wznowienie kontroli ma nastąpić w ostatnim tygodniu lipca 2020 roku.