Umowa z Aresztem Śledczym ma być zawarta do 31 grudnia 2021 r.
Zleceniodawca przewiduje podpisanie umowy tylko z jednym świadczeniobiorcą.

Zakres świadczeń stomatologicznych, które mają być udzielane przez 192 godziny (w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.):

- wykonywania przeglądów stomatologicznych;
- udzielanie profilaktycznych porad stomatologicznych;
- leczenie stomatologiczne w zakresie: leczenia zachowawczego, niepowikłanych ekstrakcji;
-prowadzenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej wymaganej od zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Sprawiedliwości, w tym książeczek zdrowia osadzonych,
-wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem  używanego sprzętu  stomatologicznego do sterylizacji,
- wykonywania czynności administracyjnych związanych z działalnością więziennej służby zdrowia.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dotyczące przedmiotu konkursu można uzyskać w Dziale Kadr Aresztu Śledczego w Wejherowie w godzinach od 8.00 do 15.00.

Termin składania ofert: 22 grudnia 2020 r. godz.10:30
Otwarcie ofert nastąpi  22 grudnia 2020r. o godz. 10:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Wejherowie.