• Doradcy podatkowi z Arena Advisory nawiązali współpracę ze Związkiem Pracodawców Stomatologii.
  • Arena Advisory uczestniczyła w I Forum Pracodawców Stomatologii.
  • Wśród stawianych sobie przez ZPS celów jest reprezentowanie członków Związku wobec: organów władzy, administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i podmiotów.

Doradcy podatkowi z Arena Advisory współpracują z wieloma: organizacjami, specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz stowarzyszeniami. Ostatnio pochwalili się kooperacją ze Związkiem Pracodawców Stomatologii, który zrzesza ponad 600 lekarzy i 85 podmiotów.

Cele Związku Pracodawców Stomatologii 

Do zasadniczych celów, jakie realizuje Związek Pracodawców Stomatologii zaliczają się:
- ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, członków Związku wobec: organów władzy, administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i podmiotów;
- zwiększenie konkurencyjności i efektywności biznesowej oraz podniesienie jakości usług świadczonych przez podmioty zrzeszone w Związku;
- promowanie wśród członków Związku zasad etyki i kultury przedsiębiorczości.

Współpraca z ZPS, który dąży do rozwoju sektora stomatologicznego oraz podwyższania standardów przedsiębiorczości, dobrze wpisuje się w misję Arena Advisory, jaką jest wspieranie przedstawicieli biznesu oraz dopasowywanie najbardziej optymalnych rozwiązań podatkowych dla poszczególnych grup zawodowych.

I Forum Pracodawców Stomatologii

Arena Advisory  uczestniczyła w I Forum Pracodawców Stomatologii, które odbyło się 20 listopada 2021 r. w hotelu Sielanka nad Pilicą

Wydarzenie miało na celu zrzeszenie polskich przedsiębiorców z sektora stomatologicznego, zapewnienie im dostępu do rzetelnych informacji branżowych oraz umożliwienie wymiany doświadczeń.

W trakcie wydarzenia poruszone zostały tematy począwszy od rozwiązań z zakresu oprogramowania, poprzez wady i zalet sprzedaży praktyk stomatologicznych dużym graczom korporacyjnym, po aspekty prawne zawarte w Polskim Ładzie.

Przedstawiciele Arena Advisory wygłosili prelekcję podatkową dla przedstawicieli branży medycznej. O szansach i zagrożeniach, które niesie dla branży stomatologicznej Polski Ład, oraz wielu innych tematach rozmawiali licencjonowani doradcy podatkowi: Łukasz Kumkowski oraz Bartosz Mroczkowski.